Natasha Adela Peter

*6. 8. 2010 | dívka

Natasha je prostřední ze tří sester, musela si hodně vytrpět, protože o ni a její sestru Deborah se starala teta, která se k nim nechovala zrovna dobře, dokonce je mučila hlady. Sestry tak většinu času trávily na ulici, kde musely žebrat o jídlo. Zachránil je až sociální úřad, jeden z jejich pracovníku je spolu s katolickým mnichem dovedli až k nám do Mahanga. Opatrovníkem jejich nejmladší sestry Dorcas je její otec, to je důvod, proč i ona s nimi nepřišla.

Natasha ráda pere oblečení, jednou by chtěla být učitelkou a má ráda oranžovou barvu.

O SIROTKOVI AKTUÁLNĚ - 2019/2020
Natasha už je v Centru pro sirotky více než půl roku. Vychovatelé na ni prozradili, že se zprvu neuměla postavit ani k domácím pracím ani k práci na poli, ale díky vzoru ostatních dětí a rodinného prostředí, jí to jde stále lépe a lépe. Loni Natasha absolvovala třetí třídu a letos nastoupila do 4., tzn. že jí čekají národní srovnávací zkoušky a bude muset věnovat učení obzvláštní pozornost. Co se týká prospěchu byla loni 20. ze 103 žáků ve třídě. To není špatný výsledek. Až bude velká, přeje si být učitelkou.
Co je rovněž nového, že Natasha je pokřtěna a její křestní jméno je Adéla. Má toto nové jméno ráda, asi pro ni symbolizuje i nový život a naději kterou dostala s příchodem do komunity Centra v Mahangu.
Každé z dětí se musí v Centru podílet na různých domácích pracích. Natashina zodpovědnost pro tento rok je péče o stůl dospělých. V tomto ji pomáhá sirotek Daudi, který už má v tom dobrou zkušenost a ví, co a jak naservírovat apod. Kromě toho se děti v rámci skupinek střídají v kuchyni nebo se podílejí na úklidu jídelny nebo venkovních úkolech, aby se učily praktickým dovednostem do života.

Děkujeme adoptivním rodičům
rodině Liškových ze Štítné nad Vláří

Potřebná částka na rok: 10 000 Kč  
Variabilní symbol: 222126