S radostí vám představujeme letošní misi naší organizace "Bez mámy" do Tanzanie. Tým, který se vydává na tuto dobrodružnou cestu, tvoří Míša, Tomáš, Eliška. Společně plánujeme několik týdnů strávených v srdci Afriky, kde se zaměříme na klíčové projekty i nějaké novinky.


 

Pomoc školám: Budování Budoucnosti

Hlavním cílem naší mise je navštívit 16 škol v rámci projektu "Pomoc školám". Doufáme, že během naší cesty objevíme i další školy, které by mohly být budoucími účastníky tohoto projektu. Práce našeho týmu spočívá ve dvou návštěvách každé školy – během první návštěvy plánujeme společně s místními rozhodnout o projektech a při druhé návštěvě prověříme provedené práce. To bude nejčastěji zahrnovat stavby nových tříd a opravy stávajících. Naše snaha směřuje k vytvoření lepších vzdělávacích podmínek pro místní děti.

 

 

Stavba Studny: Životně důležitý zdroj

Zvýšená pozornost bude věnována stavbě studny na střední škole Mshikamano, kde je více než 1500 dětí celoročně bez vody, což je nejtíživější zejména v období sucha. Plánujeme hloubkový vrt, pro který jsme museli objednat speciální vrtací soupravu. Tímto způsobem chceme zajistit trvalý a bezpečný zdroj vody pro školní komunitu a méně únavného donášení nekvalitní vody z potoka.

Centrum pro sirotky Mahango: Hřiště pro radostné dětství

Strávíme čas s dětmi v Centru pro sirotky Mahango, kde budeme budovat hřiště. Naším cílem je poskytnout dětem radostné vyžití, aby nemusely soustředit svůj život jen na školní a pracovní povinnosti. Věříme, že tato iniciativa přispěje k celkovému rozvoji těchto míst.

 


 

Projekt pro děti ulice - nový start komplexní pomoci

Novým projektem, který chystáme zrealizovat, je pomoc dětem žijícím na ulici. Tyto děti možná sice někde mají střechu nad hlavou, ale jinak nic. Ulice je pohltila natolik, že nejsou schopné chodit do školy, zároveň neumějí nic, co by je mohlo živit a nemají kolem sebe nikoho, kdo by jim pomáhal nebo nějak jinak o ně jevil zájem. Setkání s nimi nás hluboce ovlivnilo již během poslední mise, a teď, díky štědrosti jednoho dárce, můžeme tuto situaci komplexně podpořit. Společně s místní komunitou plánujeme, jak systematicky a dlouhodobě pomáhat těmto dětem. Věříme, že tato iniciativa může postupně měnit životy a otevřít dětem nové příležitosti pro budoucnost. Naším cílem je, aby poznali, že je má někdo rád a že někomu na nich záleží. 

 

 

Charitativní Obchůdek: Umění s Významem

Po našem návratu v půlce března můžete očekávat novou nabídku originálního umění Tinga Tinga v našem charitativním obchůdku. Nákupem obrazů nejen osvěžíte vaše domovy pestrými barvami a africkými motivy, ale také tím podpoříte naše dlouhodobé úsilí v oblasti pomoci dětem a školám v Tanzanii.

 

 

Děkujeme za vaši podporu a sledujte náš blog a sociální média (Facebook, Instagram) pro pravidelné aktualizace ze samotné cesty!

 

Autorka článku: Míša Gongolová

Autor:
Míša Gongolová