Francis Joseph

Priknerovi

Pohlaví: chlapec

Narození: 3.5.2013

Co se stalo:  Dítě bylo téměř od narození v kojeneckém ústavu 100 km od základny našich projektů v Mahangu. Zjišťování jeho původu a okolností ztráty rodičů je téměř nemožné.

blogu naši dobrovolnice: Následuje Francis. Ze začátku nejméně důvěřivý, trochu jako kočka, přišel se o mne otřít, ale před aktivním dotekem utekl. Dnes si do mne suveréně chodí utírat nudli, připlíží se, pak dělá, že se tulí, sáhne po šátku zavázaném kolem pasu nebo cípu sukně... Má skoro nejchlapáčtější smích v celém sirotčinci, takový dřevorubecký. Docela solidní rytmus na víko od velké plechovky. A v puse, na rozdíl od Anny, prostředníček a prsteníček, boty obě pravé.

Škola název: nechodí ještě ani do školy, tráví čas v sirotčinci s matronou (vychovatelkou)
Bydliště: Nyní v Centru pro sirotky v Mahngu, dříve kojenecký ústav v Igogwe


Potřebná částka na rok 10 000 Kč pokryje:

celkové životní potřeby v rámci Centra pro sirotky:

- celoroční ubytování,

- stravování (speciální strava pro mladší děti ohrožené podvýživou)

- ošacení

- zdravotnické výdaje

- hygienické nároky

- celodenní dohled a asistence vychovatelky (pomoc s oblékáním, hygienou, případné přebalování, výchova k domácím pracím apod.)

- náklady spojené se vzdělání na MŠ: uniforma a boty (1x ročně), školní pomůcky a sešity (2x ročně), další specifické věci pro MŠ

 


Variabilní symbol: 222110

Jak adoptovat a další informace k projektu ADOPCE SIROTKŮ