Co děláme

Čtyři základní oblasti podpory

Primární snahou organizace je především ovlivnit úroveň vzdělanosti dětí pomocí níže uvedených základních oblastí podpory a jejich průběžného naplňování; přičemž se zaměřuje na sirotky a děti žijící v podmínkách, které jim nedovolují dosáhnout ani základního vzdělání. Počátečním projektem organizace je vybudování samotného sirotčince (tzv. Centra pro sirotky) v Mahangu v Tanzánii, které bude alespoň částečně řešit problematiku opuštěných dětí, kterým bohužel není věnovaná péče státu a často tak žijí ve velmi nuzných a nedůstojných podmínkách. Po zajištění hlavního materiálního zabezpečení se organizace prostřednictvím Centra bude plně věnovat výchově a vzdělávání těchto dětí.

Centrum pro sirotky

Základním pilířem komunitního rozvoje Bez mámy je vybudování Centra pro sirotky v Mahangu.

Číst více...

Adopce sirotků

Adopce sirotků dává šanci na lepší budoucnost dětem v Centru i mimo něj

Číst více...

Škola škole

Projekt Škola škole, spojuje české školy a školáky s těmi v Africe. 

Číst více...

Podpora reionu a místních komunit

Prostředí a komunita, ve které děti žijí je pro nás stejně důležitá.

Číst více...