Centrum pro sirotky

Základním pilířem komunitního rozvoje Bez mámy je vybudování Centra pro sirotky v Mahangu.

Umístění: jih Tanzánie, cca 50km od hlavního města provincie Mbeya

Centrum pro sirotky tvoří tři budovy: dvě ubytovny pro dívky a chlapce, kteří nemají své rodiče, potažmo své domovy a společná jídelna s kuchyní.  Stavba Centra byla zahájena v roce 2011, v roce 2013 byl spuštěn provoz v budově pro chlapce a v jídelně. Dívky zůstaly v malém sirotčinci vedle misijní stanice. V roce 2015 byla dokončena hrubá stavba ubytovny pro dívky a vybudována zeleninová zahrada s oplocením. V roce 2016 máme v Centru 23 dětí, ubytovna pro dívky je těsně před dokončením. 

Níže najdete informace o budování Centra, jeho dokončených částech, i o těch, které ještě ještě dokončeny nejsou a můžete je podpořit. Jedná se o hlavní a základní infrastrukturu, od které je odvislá většina dalších aktivit. 

 

Díky podpoře ve vzdělávání a poskytnutému zázemí by měly děti být schopné si v dospělosti najít a udržet pracovní místo, a tím zabezpečit sebe a své rodiny. Vedle vzdělávání jsou děti vedeny k samostatnosti a zodpovědnému přístupu k životu. Organizace Bez mámy, z.s. má potenciál změnit těmto dětem jejich budoucnost a zlepšit jejich životní podmínky. 

 

DOKONČENO ČI ROZPRACOVÁNO

Budova pro chlapce

Údaje o budově: Budova pro chlapce patří mezi již dokončené budovy a v současné době jsou zde ubytováni první chlapci. Budova pojme celkem 36 dětí. Jednalo se o vůbec první vybudovanou budovu z celého komplexu. Byla postavena již začátkem roku 2012, v roce 2013 byl v ní spuštěn provoz.

 

Skutečná cena: 1.100.000,- Kč

 

Servisní budova (jídelna, kuchyň, sklad)

Údaje o budově: Servisní budova je již postavena a plně využívaná. Skládá se z kuchyně, jídelny a skladu. Budova byla vystavěna jako druhá z celého komplexu budov, a to koncem roku 2012. Nicméně tuto budovu ještě čeká v nejbližší době zasklení oken, kdy musí dojít k jejich výměně.

 

Skutečná cena: 300.000,- Kč

 

Budova pro dívky

Údaje o budově: Tato budova je aktuálně v procesu dostavby. Tato budova je koncipována pro 24 děvčat a 8 dobrovolníků, pro které v Mahangu není doposud dostatečně velké zázemí. Výstavba této ubytovny byla zahájena v roce 2013. V roce 2016 je budova pod střechou, s vybudovanými pokoji, s okny a dveřmi, podlahami a omítkami.

Chybí k dokončení: záchody a umývárny, nádvoří, vybavení pokojů

Předpokládaná cena: 900.000,- Kč za celou budovu. Do současné doby bylo proinvestováno cca 650 000 Kč, tedy zbývá cca 250 000 Kč pro její dostavbu. Jak mohu přispět? 

 

Předpokládané datum realizace: během roku 2016

 

Přivedení vody k Centru pro sirotky v Mahangu 

Skutečná cena: 45 000 Kč. 

Datum realizace: 2013

Venkovní suché záchodky 

Cena: 24 000 Kč 

Datum realizace: 2015

Zahrada (9 x 42 m), materiál na plot, dovoz hlíny, osázení

Cena: 50 000 Kč

Datum realizace: 2015

Hospodářská budova

Údaje o budově: Hospodářská budova by měla sloužit k chovu dobytka, úschově nářadí a dalších potřebných materiálů.

Předpokládaná cena: 200 tis. Kč. Jak mohu přispět?

Předpokládané datum realizace: 2020-2022

 

CO MÁME DÁLE V PLÁNU

Závlaha zahrady 

(svod vody se střech, rezervoár, využití přebytečné vody,…)

Předpokládaná cena: 40 000 Kč. Jak mohu přispět?

 

Předpokládané datum realizace: 2017

 

Hospodářská budova

Údaje o budově: Hospodářská budova by měla sloužit k chovu dobytka, úschově nářadí a dalších potřebných materiálů. Předpokládaná cena: 200.000 Kč. Jak mohu přispět? Předpokládané datum realizace: 2017-2020