Dobrovolnictví

Nemusíte věnovat peníze. Váš čas, zkušenosti, schopnosti a dobrá vůle jsou stejně tak cenné. Pomáhejte s námi!

Bez mámy je malá organizace, má jen jednoho zaměstnance v České republice a jednoho v Africe.  Tým Bez mámy je však daleko širší a celý založen na dobrovolné práci.

Kdo je dobrovolník Bez mámy

Je to člověk, který vidí smysl v pomoci druhým a neváhá pro to obětovat hodně volného času, spoustu energie a taky nějaké peníze. Je to člověk, který je schopen dělat i malé obyčejné věci, třeba i rutinní a od představy Afriky vzdálené, pro dobro druhých. Měl by to být člověk, který neočekává odměnu a poctu; nejde mu o pouhé získání zkušeností a nevšedních zážitků. Nejede si do Afriky rozlousknout své životní otázky ani léčit zlomené srdce nebo narušené vztahy. Ale spíš by tam měl jet proto, že chce čistě a jednoduše, nabídnout své schopnosti a úsilí jako službu potřebným.

Afrika sice každého svým způsobem obdaruje, ale neměl by to být jediný důvod, proč tam jet.

  

Jak se stát dobrovolníkem Bez mámy

Na začátku všeho stojí schopnost obětovat ČAS a ENERGII. Velké plus je mít nějaký NÁPAD, vlastní INICIATIVU.

Většina všech dobrovolníku se chce, přirozeně, účastnit mise do Tanzanie. Pak je také důležité splnit všechny následující podmínky:

 1. Věk dobrovolníka v době mise minimálně 23 let
 2. Činnost pro Bez mámy po dobu nejméně 1 roku v České republice
 3. Znalost anglického jazyka na komunikativní úrovni a znalost základů svahilštiny (úspěšné vykonáni testu)
 4. Osobní rozhovor s vedením sdružení 
 5. Minimální délka pobytu 1 měsíc
 6. Vlastní finanční prostředky na cestu i úhradu pobytu tam

ad 1) VĚK

Věkový omezením se snažíme, aby na misi do Tanzanie jeli poměrně vyzrálí lidé. Lidé, kteří jsou schopni fyzicky i emočně unést životní prostředí Afriky. Lidé schopni rozumného uvažování. Lidé, kteří už vědí, co chtějí. Věk sice není zárukou toho všeho, ale je víc pravděpodobné, že takovíto budou dobrovolníci ve 23 letech než v 18.

ad 2) ČINNOST V ČR

Každý, kdo se chce stát dobrovolníkem, si musí být vědom toho, že základ práce spočívá v činnosti pro Bez Mámy zde, v České republice. Tato fáze trvá zpravidla rok a teprve v návaznosti na ní, se dobrovolník může zúčastnit mise v Africe.

V průběhu tohoto roku se dobrovolník připravuje také znalostí svahilského jazyka.

Dobrovolnictví v České republice je založeno na podpoře pokračování již existujících aktivit a projektů, avšak nové impulsy jsou také vítány.

 • Organizace přednášek: pro větší skupinu lidé, někde tam kde o nás ještě neslyšeli nebo resp. kde by o nás rádi slyšeli)
 • Organizace akcí na podporu Bez mámy (dobrovolné vstupné): výstavy fotografií či obrazů Tinga Tinga, koncerty, divadlo, ples, závod, turnaj, dobročinný bazar,…
 • Oslovovaní nových dárců: jde jednak o získávání finančních prostředků, ale také vhodných darů (léky, staré notebooky, věci pro chod sdružení: kanc. papír, toner, obálky, …) nebo zajištění nějaké služby zdarma (běžný či barevný tisk, vyvolání fotek, účetnictví neziskových organizací,…)
 • Prodávání afrických či jiných předmětů na podporu sdružení
 • Zapojení se do projektů Škola škole
 • Pomoc s umístěním kávomatu
 • apod.

Všechny uvedené aktivity jsou možnosti (tipy) jak se zapojit. Není nutné dělat úplně vše, stačí si vybrat, co je člověku nejbližší, k čemu má jisté předpoklady. Dobrovolnická činnost má široké možnosti  je proto možné přijít také s vlastním nápadem a po dohodě s vedením sdružení ho úspěšně realizovat.

V případě, že objevíte zájem o jakýkoliv způsob dobrovolnictví, ať už jen v České republice nebo i následně v Tanzanii, neostýchejte se a kontaktujte nás nejlépe přes e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Zájemci o misi zima 2014 by nás měli kontaktovat nejpozději do konce února 2013, zájemci o misi léto 2014 by nás měli kontaktovat nejpozději do konce srpna 2013. Obecně platí, že zájemci o zimní misi nás musí kontaktovat nejpozději do konce února předchozího roku, o letní misi do konce srpna předchozího roku.

  

 

ad 3) JAZYK

Angličtina

Angličtina je jazyk, kterým se člověk domluví téměř všude na světě. V Tanzanii je kromě svahilštiny úředním jazykem. Tanzanie byla v minulosti britskou kolonií (mj. také německou kolonií). Někteří mladí lidé a lidé ve městech, vzdělanější vrstva obyvatel nebo pamětníci kolonie se skutečně anglicky domluví. Je tedy důležité umět anglicky, pokud ovšem mluvíte plynně svahilsky, angličtina není až tak důležitá J. Znalost angličtiny by měla být na komunikativní úrovni. Nejde o vytříbený slovník a striktní dodržování gramatiky, ale umět anglicky tak, aby oni rozuměli mně a já jim.

Neradi slyšíme odpověď na otázku „Umíš anglicky?“… „Domluvím se, rukama nohama...“ Protože rukama nohama se můžeme domlouvat na dovolené v Chorvatsku, ale ne někde tam, kde máme být užiteční J.

Od roku 2012 jsme se rozhodli úroveň angličtiny dobrovolníku otestovat (písemný test a prověření komunikačních schopností)

Svahilština

Svahilština je jazyk běžně používaný ve Východní Africe. Kromě Tanzanie, je úředním jazykem v Keni a Ugandě, ale dá se jím domluvit i v příhraničních částech dalších tanzanských sousedních států. Kromě svahilštiny jsou v Africe běžné i kmenové jazyky, je jich víc než 100. Kmenový jazyk není jen nářečí svahilštiny, je to zcela jiný jazyk, kterému nerozumí všichni obyvatelé země.

Pro běžného dobrovolníka není nutné umět dobře svahilsky, ale pokud zná alespoň základ, rázem je vše zajímavější. Dostává se totiž do kontaktu s domorodci a ti ho už po pár svahilských slovech začínají zbožňovat. Už nejste jen někdo, kdo se přijel do Afriky podívat, ale stáváte se pomalu jedním z nich. A to je pocit a zkušenost k nezaplacení.

Výhodou svahilštiny je poměrně malá slovní zásoba (obohacená o anglické výrazy), nevýhodou je docela náročná gramatika.

To, co vyžadujeme po dobrovolnících je pouhý základ: zdvořilostní fráze typické pro místní kulturu, množství pozdravů a odpovědi na ně, svahilská výslovnost a naučit se čtení svahilských hlásek. Dále je dobré si osvojit pojmy, které budeme v praxi na misi potřebovat: komunikace s dětmi ve škole, pojmenování věci denní potřeby, jídla, číslovky, …

Zájemcům nabídneme naše dostupné materiály pro samouky.

Malý test čeká na dobrovolníky i zde, ale nebude to tak náročné jako u angličtiny ;-).

 ad 4) ROZHOVOR S VEDENÍM BEZ MÁMY

Rozhovor s vedením sdružení je důležitý proto, aby lidé z vedení měli možnost dobrovolníka poznat osobněji. Aby se ho mohli zeptat, co jej k této službě motivuje, zkrátka proč to chce dělat. Aby věděli, co  dobrovolník umí a co je schopen obětovat. Konec konců poznávání je vzájemné, dobrovolník také musí vědět s kým má tu čest, kdo ho bude zaúkolovávat, jakým způsob sdružení pracuje a jaká je jeho filozofie.

Následně se společně domluví na délce pobytu, umístění a náplni práce.

ad 5) DÉLKA POBYTU

Aby se vůbec něco smysluplného stihlo udělat, je dobré pobýt na místě delší dobu. Je to dobré i z toho hlediska, že člověk lépe pozná kulturu a smýšlení místních obyvatel. Pozná je tak trochu zevnitř, ne jen jako z rychlíku. Nasaje pravou africkou atmosféru, kterou je pak schopen šířit dál.

Nejkratší optimální délka pobytu pro dobrovolníky jsou 3 měsíce. Nyní, v době, kdy ještě nestojí v Mahangu budova pro dobrovolníky, je možné délku pobytu zkrátit, minimálně však na měsíc.

ad 6) FINANČNÍ NÁKLADY

Jak již bylo výše zmíněno, dobrovolník si hradí veškeré finanční náklady sám ze svých zdrojů.

Letenka: Dle ročního období stojí letenka v rozmezí 16 000 Kč až 24 000 Kč (je to cena za cestu tam i zpět). V roce 2015 se však dají sehnat výrazně levněji cca za 14 000 Kč.

Při vstupu do Tanzanie se platí vízum 50 USD, tj. cca 1200 Kč.

Očkování před cestou stojí přibližně 5 000 Kč. Povinné očkování do Tanzanie, zejména na ostrov Zanzibar, kde to stále kontrolují, je očkování proti žluté zimnici. Ostatní očkování jsou doporučena a některá z nich stačí dokonce absolvovat jedenkrát za života. Pro cestu do tropické země, je to rozhodně dobrá investice. V očkovacím centru pouze řeknete, kam máte namířeno, a oni Vám poradí, jaká očkování potřebujete. Samozřejmě i my rádi předáme svou zkušenost. Obávaná nemoc v Tanzanii je malárie, ale proti ní nelze očkovat. Musí se užívat antimalarika (cena cca 1500 Kč/měsíc), občas se nám podaří získat tyto léky pro dobrovolníky jako sponzorský dar, ale není to pravidlem.

Doprava po Tanzanii není příliš drahá. Největší nutné náklady máme již za sebou. Přeprava do místa našeho působiště v oblasti Mbeya (cca 800 km od Dar es Saalam) stojí 500 Kč za autobus (10 hod), cca 2000 Kč letadlo (1,5 hod), vlak od roku 2015 nedisponuje 1. třídou, proto tuto přepravu nedoporučujeme. Na místě působiště Mahango se chodí pěšky, nebo se jezdí na kole, či na motorce (placená služba: cca 4Kč/km). Mezi menšími městy jezdí dodávky pod názvem dala-dala. Cena v dala-dala je přibližně 1 Kč/km. Průměrně za dopravu na místě zaplatíte cca 500 Kč/měsíc. Celkem za dopravu po Tanzánii cca 1500 Kč (bus), 4500 Kč (letadlo).

Ubytování na místě v Mahangu se neplatí. Přispívá se pouze na jídlo přibližně cca 70 Kč/den.

Celkem by se dalo říci, že pokud jedete na misi v létě 2015 do Mahanga budete potřebovat minimálně:

 • Jednorázové náklady: očkování (5 000) + letenka (14 000) + vízum (1 200) + doprava na místo a zpět (1 000 nebo 4 500) = 21 200 Kč (nebo 24 700Kč vnitrozemní let)
 • Měsíční náklady na místě (29 dní): strava (2000) + doprava na místě (500)= 2 500 Kč
 • CELKEM: 23 700 Kč (27 200 Kč v případě vnitrostátního letu)

 

Vykonané aktivity na misi léto 2015:

Centrum pro sirotky v Mahangu:

- omítky v ubytovně pro dívky

- opravy a údržba ubytovny pro chlapce (uložný prostor,...)

- vybudování přístřešku pro kola, která děti používají k dopravě do školy

- vybudování zahrady s čerstvou zeleninou pro sirotky (postvení skleníku, plot, dovoz hlíny, zavlažování)

    

Další obvyklé činnosti dobrovolníků:

Mahango

Výuka na blízkých základních a středních školách: Buď kontinuální forma určitého předmětu pro dobrovolníky s delším pobytem, nebo příprava tematicky zaměřených programů pro jednorázovou výuku – dobrovolníci s kratším pobytem.

Výuka v mateřské školce: Jedná se o kontinuální výuku. Náplň výuky v tanzanských školkách spíš připomíná úroveň první třídy. Dětí se učí písmena, číslice, jednoduché počty, anglická slůvka. Evropský přístup ve výuce může dětem zjednodušit zapamatování látky, pomoci rozvinout jiné složky myšlení, osvojit si drobnou motoriku, rozšířit dětské obzory o věci přirozené, leč pro ně nedostupné (poznávaní zvířat, barev,…)

Volnočasové aktivity: Nejlepší formou jsou aktivity se vzdělávacím podtextem. Volnočasové aktivity nemají svůj hlavní přínos jen v osvětě samotné, ale i v tom, že děti poznáváme a ony zase čerpají z naší pozornosti, které se jim v běžném životě dostává jen málo.

Mimo výše zmíněné činnosti je samozřejmost zapojit se v Mahangu i do fyzických prací, podle aktuální potřeby: všední práce okolo chodu stanice, údržba budov, práce na poli,…

Více o misích se můžete dočíst na blogu dobrovolníků Bez mámy