Jak spojujeme české školy s těmi v Africe?

Vzdálenost nehraje roli

Projekt škola škole, spojuje české školy a školáky s těmi v Africe. 

Projekt Škola škole je prvním z projektů na přímou pomoc školou povinných dětí v Evropě, které se tak učí společnému rozhodování, hodnocení, pomoci těm, kteří to potřebují a rozšiřují si vnímání světa. Děti v Tanzánii dostávají potřebnou pomoc pro kvalitnější vzdělávání. Bez mámy je pouze spojovatelem tohto projektu na bázi "každý získává".

Vzdělání v Tanzanii začíná od mateřských školek. Možná se zdá, že slovo vzdělání je v případě mateřských školek trošku přehnané, ale pravdou je že tanzanské děti se ve školce učí již číst psát a počítat, a to dokonce i v angličtině. Povinná školní docházka začíná od sedmi let nástupem do základní školy. Na základní škole dítě zpravidla absolvuje 7 tříd, na střední škole další 4 třídy. Přestože je povinné děti do školy posílat, nikdo to nekontroluje, a proto se to nedodržuje striktně.

Všechna tato zařízení jsou velmi chudá. Nejen, že jsou špatně vybavena studijním materiálem, ale mnohdy nemají okna ani dostatek lavic pro studenty. Ve vesnických školách chybí dokonce i učitelé a ti, co tam zůstali, nemají mnohdy dostatečné vzdělání ani pedagogické schopnosti. Situace bývá lepší na školách soukromých, avšak ty, svými náklady často převyšují reálné možnosti obyčejných lidí. Platí se tam vysoké školné. Zajímavostí je, že na středních školách jsou všechny předměty kromě výuky svahilského jazyka, učeny v angličtině.

V roce 2007 byl vytvořen projekt Škola Škole.

Do tohoto projektu jsou zapojení čeští školáci, kteří sami vytvářejí a realizují programy získávání financí na pomoc partnerské škole v Tanzanii.

 JAK TO FUNGUJE?    Dočtete se zde.