Najdou osiřelá děťátka svou mámu?

Tyto děti nemají vzpomínku na svou mámu, protože od narození pobývaly v kojenckém ústavu. Nyní jsme je uvítali v sirotčinci v Mahangu, kde mají naději, že budou mít mámu, alespoň tu na dálku.

Zajistit všechno důležité, co tyto děti potřebují (střecha nad hlavou, jídlo s vydatnější výživovou hodnotou, ošacení, hygiena, zdravotní náklady, pleny, učební pomůcky do školy, pečovatelka)

stojí pouze 10 000 Kč ročně. Prosíme, pomozte těmto dětem prožít bezstarostné dětství a získat možnost dobrého vzdělání a startu pro plnohodnotný život.

 

Zájemce o rodičovství na dálku, prosím, kontaktujte nás (This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.)

 

Představujeme první nově příchozí děťátka:

   

------------------- JOSEPH ------------------------------------------------ BARAKA ------------------------------------------ MARTIN --------------------------------------------------- MUSA--------------------------

Aktuálně dáváme dohromady alespoň základní informace o těchto dětech, ale nebude to jednoduché. Téměř od narození byli v kojeneckém ústavu v horách Igogwe, kde o ně pečovaly řeholní sestry. Děti nemají moc velkou historii, samy o své rodině neví nic. Jejich rodina byly sestry a dnes to jsou obyvatelé centra pro sirotky v Mahangu (děti, zaměstnanci i sestry). Kojenecký ústav v Igogwe nemá kapacity, aby se dokázal postarat o dětí starší tří let. Vzhledem k našemu partnerství s místní kongregací sester, jsme zde navázali spolupráci a začali jsme tyto děti brát do Centra v Mahangu. Rozdíl prostředí může být pro ně téměř šokující, ale pomalu si začínají zvykat. Igogwe je vysoko v horách, je tam chladno a víc vody, více ovoce. Mahango je suché, chudé a vyprahlé, ale najdou zde domov s rodinnou atmosférou a snad brzy i svého podporovatele, na kterého jsou všichni sirotci v Mahangu náležitě hrdí.