Naše mise

Posláním organizace je vybudovat Centrum pro sirotky v Mahangu v Tanzánii jako opravdový domov dětem, které svůj domov ztratily; podpořit děti v oblasti vzdělávání, pracovních, sociálních i společenských návyků; a přispívat ke vzdělanosti regionu zkvalitněním zázemí i výuky v místních školách

 

 • Naše vize 

  Naší vizí je poskytovat vzdělání, zázemí a další podporu dětem, které se nacházely v obtížných životních podmínkách, a které díky této pomoci změnily svůj život, přijaly za něj zodpovědnost, i za životy svých blízkých a tím přispívají k přetváření regionu na důstojné místo pro život.

   

  Naše odlišnost 

  ·         nesnažíme se o pomoc, která bude dělat Afriku na nás závislou. Chceme přinést možnost pro samostatný růst, nejenom zabezpečením přežití pro děti, ale skrze jejich vzdělání a rozvoj dosáhnout, aby byli plnohodnotní členové společnosti a komunity, lídry změny. Učíme je soběstačnosti. 

  ·         nejsme organizace na dálku. Do Afriky sami chodíme jako dobrovolníci a zaměřujeme se na projekt, který máme ve vlastních rukou s vaší finanční dopomocí

  ·         jsme malá organizace. Jezdíme ve vlastních autech, pracujeme na vlastních počítačích, cestujeme i do Afriky za vlastní peníze, které vyděláváme svou prací mimo organizace Bez mámy. Jsme flexibilní a nezatížení byrokracií a velkou administrací. 

  Měřitelné výsledky

  V dlouhodobém horizontu chce organizace dosáhnout těchto výsledků, které se budou průběžně monitorovat:

  1. Děti z Centra jsou úspěšní absolventi -  Počet dětí, které díky pomoci úspěšně ukončily ZŠ, SŠ, VŠStanovovat si za cíl konkrétní počty nemá příliš smysl, protože samotné nic neřeknou o výkonu a pomoci organizace. Snižování počtu dětí, které nedosahují na vzdělání, může ukázat např. i fakt, že díky pomoci nebo změně státní politiky chudých dětí ubývá, což by byl jistě krásný výsledek. Budeme chtít ročně sdělovat počty těch dětí, kterým jsme pomohli se zahájením výuky na jednotlivých stupních a samozřejmě i počty těch, které jsme dovedli až do jejich ukončení.

  2. Děti z Centra jsou zaměstnané -  Výčet zajímavých profesí [1], které díky poskytnuté podpoře vykonávají bývalí beneficienti. Věříme, že i tyto chudé děti mají profesní sny. I s tím bychom jim rádi pomohli. Ve zprávách o naší činnosti bychom rádi uváděli i tyto profesní úspěchy. Vzhledem k tomu, že můžou být během na delší trať, budeme se jimi chlubit v dlouhodobějším horizontu.

  3. Počet podpořených škol ročně. Pomocí realizace projektu Škola škole bychom rádi podporovali jednotlivé školy v Tanzánii. V době zpracování strategie již podporujeme 7 škol.

   [1] Mezi zajímavé profese považujeme ty, které se vymykají běžnému standardu v této lokalitě; profese, které by např. bez pomoci a podpory ve vzdělávání nebyly nikdy dosaženy a zároveň se i případně jedná o vysněnou práci; sen, který si bývalý beneficient vybojoval svou vlastní pílí a snahou.

   

  Základní údaje a fakta

  ·         Působení v Africe: od roku 2006 

  ·         Lokalita v Africe: Mahango, vesnice cca 50 km východně od provinčního města Mbeya v Tanzánii

  ·         Sídlo v České republice: Dobratice 399, okres Frýdek Místek

  ·         Identifikační číslo u Ministerstva vnitra v ČR: 27036847

  ·         Předseda: Mgr. Tomáš Gongol, PhD. 

  ·         Partnerské organizace v zahraničí:  

   • Without Mother Organization, P.O.BOX 1226, Mbeya, Tanzania, Reg.number: 18016
   • Sisters of Our Lady Queenof the Apostles of Mbeya, Diocese of Mbeya, P.O.BOX 1093, Tanzania, Matka představená: Immaculate Basil Mirambo