Chance Kayanga

*1. 1. 2006 | chlapec

Matka Chance byla zavražděna pravděpodobně otcem Chance, který později někam zmizel. Chance žil se svou divočejší sestrou Asante dlouhou dobu u velmi staré babičky, která je ještě zvládla podporovat. Nyní už to nezvládá, proto vzal Chance k sobě jeho strýc. Babička nemluvila ani svahilsky, pouze kmenovým jazykem. Neměla vůbec ponětí, kdy se narodila a nezvládala Chance podporovat v chození do školy.

Chance má školu velmi rád, a také se dobře učí. Má poctivý přístup. Díky naší společné pomoci, může opět chodit do školy. Babičku rád navštěvuje a pomáhá jí, když je to nutné.

O SIROTKOVI AKTUÁLNĚ - 2019/2020                                                                          
Chance loni ukončil úspěšně základní školu, jeho velmi pěkné výsledky nás motivovaly, abychom ho poslali na soukromou střední školu Ulambya do Mbeya. Už tři kluci z Centra zde absolvovali první ročník s velmi pěknými výsledky, což bylo na přeplněné státní škole stěží představitelné. Naši sirotci jsou na škole Ulambya velmi spokojeni, protože se učí rádi, a to dokonce i ve volném čase v sobotu a v neděli. Kromě toho ten den věnují návštěvě kostela, velkému úklidu tříd a praní vlastního oblečení a školních uniforem. Chance je velmi nadaný kluk, ale jeho současní opatrovníci si nemohou dovolit se podílet na jeho dalším vzdělání.

O sirotkovi - 2018/2019
Kolem tohoto kluka se v průběhu naší mise řešilo hodně. Přirozeně jsme byli ochotni se jej ujmout přímo u nás v sirotčinci, ale nakonec se objevila mladá rodina s Chancem vzdáleně příbuzná, která se ho ujala a začala se o něj starat moc hezky. Díky vaší podpoře může Chance pokračovat ve studiu ve škole. A rodina bude vděčná, když způsob podpory zůstane zachován. 
Chance je výborný žák a jeho dočasně nejistý osud hodně prožívali i učitelé z místní školy, obzvláště proto, že je nyní v důležitém posledním ročníku. Je to hezký případ toho, že když se najdou ochotní a dobří lidé, dokáže se africká komunita postarat hodně. 

O sirotkovi - 2017/2018
Chance na to nevypadá, ale už má 12 let. Právě je v 6. třídě. Je velmi chytrý a bývá v prospěchu nejlepší ze třídy. Loni byl 1. ze 75 žáků. Na to, který má rád předmět si odmítal vybrat se slovy, že je má rád všechny. Taky si rád čte a učí se a taky rád pracuje. Je zdráv. Milým překvapením bylo, že jsme letos od všech dětí a jejich opatrovníků dostali drobné poděkování formou sáčku s rýží, pytlíku s kasavou nebo třeba 2 banánů a 2 vajíček. Škoda, že jsme nemohli něco z toho přivést i vám.

Děkujeme adoptivním rodičům Járovi a Ivance z Chebu za podporu Chancových základních potřeb. Variabilní symbol: 2267

Adoptivního rodiče pro PODPORU VZDĚLÁNÍ stále HLEDÁME....

Co pokrývá adopce?

Potřebná částka 10 000 Kč pokryje:

  • příspěvek na celoroční ubytování a stravu
  • náklady spojené se vzděláním na SŠ: uniforma a boty (1x ročně)
  • školní pomůcky a sešity (2x ročně), další specifické věci pro SŠ
  • hygienické pomůcky (2x ročně)
  • příspěvek na běžné ošacení (1x ročně)
  • něco na přilepšení v období kolem Vánoc

Způsob a výše platby

Potřebná částka na rok (plná podpora): 10 000 Kč

Číslo účtu: 2400096696/2010 (CZK)

Variabilní symbol: 222111

Peníze můžete poslat najednou nebo po částech (např. v měsíčním intervalu). Minimálně polovinu částky potřebujeme mít k dispozici do konce 7. měsíce a druhou polovinu částky pak do konce 12. měsíce daného roku.

Chci pomoci tomuto dítěti

Vyplňte všechny potřebné údaje a my se vám co nejdříve ozveme.