Nasra Omary

*7. 7. 2002 | dívka

Nasra, celým jménem: SAYA ASIFIWE OMARY pochází přímo z vesnice Mahango. 
Její otec utekl od rodiny a nechal ji, její dva sourozence (Karim a Aisha) i vážně nemocnou matku trpící virem HIV, aby se o sebe postarali sami. Roli pečovatelky o rodinu převzala babička Nasry, která zároveň pečuje o další své vnuky a vnučky. Po smrti matky zůstávala Nasra v Mahangu, kde navštěvovala základní školu. Bohužel ji nedokončila úspěšně, ale rodina se o ní postarala a umožnila ji opakovat ročník ve městě Tukuyu asi 100 km od Mahanga. 


To se vyplatilo a letos Nasra nastoupila na střední školu Luputo ve městě Tukuyu. Zde už potřebuje nejen pomoc své rodiny, ale také tu naši. Studium bývá nákladné. Při opakování posledního ročníku ZŠ měla dobré studijní výsledky, byla 5. ze 106 studentů. Z předmětů ji baví hlavně společenské vědy. Jejím snem je stát se zdravotní sestrou, což s jejím prospěchem a naší finanční podporou nemusí být vůbec nereálné.  

Finanční podpora u Nasry bude sloužit zejména jako příspěvek na školné a školní náklady. 

Děkujeme adoptivnímu rodiči
slečně Daniele z Kopřivnice
 

Potřebná částka na rok: 6 000 Kč  
Variabilní symbol: 222122