Petr John Macho

*23. 11. 2007 | chlapec

Petr John Macho svou matku v životě nepoznal a otec se ho také zřekl. Jeho mladšího bratra si vzal do opatrovnictví strýc, ale Petr zůstal s babičkou. Babička je nyní velmi stará křehká stařenka, která téměř nevidí a neslyší. Nikdo neví, kolik je jí let ani ona sama, ale odhad je 90. Kdo se v tomto vztahu stará o koho, není jasné, ale spíš to vypadá, že Petr se stará o babičku než ona o něj. Petr měl v lednu nastoupit na střední školu, ale nenastoupil. Neměl peníze na uniformu ani na sešity a další pomůcky.

Co by sis přál, kdyby sis mohl přát cokoliv? To je velmi neobvyklá otázka, ale Petr je už dost starý na to, aby to měl alespoň trochu srovnané. Přál by si zůstat na internátě. Do školy chodí 4 km tam a 4 zpět, takže je to pochopitelné proč si to přeje. Určitě na pozadí hraje svou roli to, že by se měl o babičku starat někdo jiný než on. Třeba některé z jejich dětí.

Aktuálně o sirotku (2022)

Na situaci Petra upozornili učitelé ze školy Ibagha, protože jim bylo velmi líto, že někdo, kdo v závěrečných zkouškách na základní škole skončil mezi nejlepšími, na střední školu nepostoupí. Petra jsem tedy ihned poslali do školy, aby příliš nezameškal. Ale doufáme, že najdeme pomoc, aby mohl dochodit celou střední školu (či-li 4 ročníky). Má rád matematiku a biologii a přál by si být doktorem. To je velmi ambiciózní přání, ale Afričané je dětem neberou, dokud je to jen možné (a to je do závěrečných výsledků na střední škole, které jasněji ukáží jeho další reálnou cestu).

 

Potřebná roční částka (vzdělání, internát, základní potřeby): 15000 Kč/rok

Variabilní symbol:  222 136

Rodiče na dálku: hledáme

Co pokrývá adopce?

Potřebná částka 10 000 Kč pokryje:

  • příspěvek na celoroční ubytování a stravu
  • náklady spojené se vzděláním na SŠ: uniforma a boty (1x ročně)
  • školní pomůcky a sešity (2x ročně), další specifické věci pro SŠ
  • hygienické pomůcky (2x ročně)
  • příspěvek na běžné ošacení (1x ročně)
  • něco na přilepšení v období kolem Vánoc

Způsob a výše platby

Potřebná částka na rok (plná podpora): 10 000 Kč

Číslo účtu: 2400096696/2010 (CZK)

Variabilní symbol: 222111

Peníze můžete poslat najednou nebo po částech (např. v měsíčním intervalu). Minimálně polovinu částky potřebujeme mít k dispozici do konce 7. měsíce a druhou polovinu částky pak do konce 12. měsíce daného roku.

Chci pomoci tomuto dítěti

Vyplňte všechny potřebné údaje a my se vám co nejdříve ozveme.