Samson Raphael

Samson má své dlouhodobé podporovatele, kteří se starají o jeho základní životní potřeby. Nyní hledáme druhého dárce, který by jej podpořil ve vzdělávání. 

Samsonova maminka zemřela, otec zmizel, a tak žil Samson i se svou mladší sestrou Ednou u babičky. Ta je však stará a nemocná a o oba se nedokáže postarat. Edna zůstala s babičkou, její vzdělání podporujeme na dálku. Samson přišel do Centra pro sirotky Mahango v roce 2013. Chodí do školy, je chytrý, pilný a zručný, moc rád kreslí, ale velmi nerad tancuje, což je mezi Tanzánci poněkud neobvyklé.

------

Dárce pro podporu vzdělávání: hledáme

Roční potřebná částka: 10 000 Kč

Variabilní symbol: 228080

-------

ASANTE: Děkujeme adoptivním rodičům manželům Dudovým z Ostravy (VS: 2280) za dlouhodobou podporu všech osobních nákladů Samsona.

-------

 

O SIROTKOVI AKTUÁLNĚ 2024

Samson letos v létě nastoupil do druhého ročníku High School. Je to kvalitní soukromá škola, ale bohužel vyžaduje placení školného. Samson je velmi chytrý a škola ho baví, jsme si jistí, že tahle investice se vyplatí. Přeje si stát se lékařem, tzn., že po dokončení High school bude muset ještě absolvovat univerzitu. Podle závěrečných školních výsledků v příštím roce uvidíme, na kterou univerzitu dostane umístění. V příštím roce ho rovněž čeká povinný vojenský výcvik na 3 měsíce. Od starších sirotků, např. od Abua, víme, že je to pěkně drsná záležitost a kluci si tam sáhnou na dno. Doufáme, že Samson vše zvládne.

O sirotkovi - 2019/2020
Samsonovy výsledky z 1. ročníku na soukromé střední škole Ulambya ukazují, že to má smysl. Samson byl z 51 studentů 7. v pořadí, co se týče úspěchu. To je moc dobrý výsledek. Jeho pokrok v angličtině už byl patrný loni, ale letos nám dokonce i pomáhal s překlady. Všichni naši sirotci jsou ve škole Ulambya v Mbeya spokojeni, protože se učí rádi, a to dokonce i ve volném čase v sobotu a v neděli. Kromě toho ten den věnují návštěvě kostela, velkému úklidu tříd a praní vlastního oblečení a školních uniforem. Samson, James a Jacobo nastoupili v lednu do 2. ročníku a na školu přibyli do 1. ročníku další 3 kluci z Mahanga.
Tanec Samsona stále nebaví, ale to neznamená, že by se umění obloukem vyhýbal. Rád kreslí, to jde vidět i v jeho dopise. S kreslením pomáhá i těm nejmenším, kteří ještě se nerozvinuli tak daleko. Oni jeho obrázky vymalovávají jako omalovánku.

O sirotkovi  - 2018/2019
V  průběhu naší mise nás překvapil pokrokem v  angličtině. Svědomitě se již několik let stará o sklad potravin v  kuchyni. Stále platí, že se stydí tancovat, k  tanci ho nedokáže přinutit téměř nic, což z  něj tvoří absolutní výjimku mezi našimi malými Afričánky?. 
Loni dokončil úspěšně základní školu a s  poměrně dobrými výsledky, proto jsme se rozhodli, že by bylo lépe, aby nastoupil na střední školu vyšší kvality, než jsou standardní státní venkovské střední školy. Pro něj a dvojčata Jamese a Jakoba jsme zvolili soukromou střední školu na předměstí nejbližšího města Mbeya. Po prvních týdnech jsou kluci naprosto nadšení, této životní šance si velmi váží. 

O sirotkovi  - 2017/2018
Samsona by od pohledu nikdo neodhadl, že letos končí základní školu, protože je ve skutečnosti opravdu mladší než jeho spolužáci. Učí se dobře a baví ho elektřina a takové technické věci. Stejně jako Jordan i spousta jiných dětí z Centra si občas uloví ptáčka jako večerní jednohubku. Avšak tohoto krásného afrického ledňáčka jsme zachránili, když jsme slíbili dětem na štědrovečerní večeři koupit kozu. Samsonova babička žije v Mbeya a občas mu pošle nějaké nové oblečení. Myslí na něj.