Letos se na pomoci škole v Ilenge podílela partnerská škola ZŠ Dobratice a ZŠ Havířov. Protože tato škola velmi dobře spolupracuje, tak jsme jí přidali i peníze od soukromého dárce. Letos se zvládne opravdu hodně práce.   Za tento dar si škola nakoupí z velké části materiál na zastřešení nově postavené budovy školy. Po velké akci - společné focení s celou školou, jsme odměnili vždy 3 nejlepší žáky z každé třídy. Po výborné snídani a převzetí darovaného ovoce, nás varovali, abychom příště přijeli autem, neb nás čekají další dary a dokonce překvapení.