Darovaná částka 11 000 Kč (Benefice Běhej na vsi). 

I ve škole v Ilenge stavíme, jak jsme již zmiňovali jedná se o budovu, kde jsou 3 třídy. Než se nám podařilo novou budovu dokončit, část jejich staré jim spadla. V minulém roce byla hotová hrubá stavba a střecha, ovšem uvnitř budovy rostla tráva. Škola ve spolupráci s vesnicí udělala ve dvou třídách podlahu, a tak se děti mají kde učit. Místo tmavých stísněných tříd mají nyní větší prostor a světlo. V letošním roce jsme se dohodli na výrobě dřevěných rámů oken i dveří. Dále se ve dvou třídách budou dělat vnitřní omítky. Místní se budou snažit získat další prostředky na pokračování stavby. Bohužel i ostatní třídy jsou ve velmi špatném stavu, pokud spadnou, vláda s opravou nepomůže. Škola, případně vesnice (pokud chce školu) se musí o sebe postarat sama… To, že díky Vašim darům umožníte dětem chodit do školy, je výborná investice. Děkujeme.