Darovaná částka 20 000 Kč (ZŠ Dubňany).

Nyní škola vypadá krásně – z dálky. Velmi tomu napomohla oprava přístupových schodů a násepů před vstupem do tříd. V minulém roce se také opravila a natřela vnější omítka. Zblízka už jsou vlivy místních přírodních podmínek více vidět – ať už je to vítr, prach nebo termiti. S velkým vděkem je využíván vodní tank pořízený v minulých letech, který se celý naplní během jednoho vydatného deště. Je to jediný zdroj vody na tomto místě a děti už nemusí nosit vodu z řeky. V tomto roce jsme se rozhodli,  pomoci dokončit třídu mateřské školy, jejíž stavbu jsme v minulosti realizovali. Školku navštěvuje 125 dětí. Jak už jsme několikrát psali, je to v podstatě (co se zaměření týká) naše první třída. Vyrobila se zasklená okna, a pokud to finance dovolí, udělají ve třídě i strop. Strop by pomohl snížit teploty pod střechou z vlnitého plechu a v období dešťů zmírnit velkou hlučnost. Budova bude taky více odolná vůči nepřízni počasí. A nebyla by to cesta do Galuly, aby nás něčím nezaskočila… tentokrát nám nezvykle silné deště téměř zabránily tuto cestu vůbec podniknout. My jsme to ovšem nevzdali a do Galuly, dokonce i zpět zdárně dojeli.