Wilda Kihombo

*7. 5. 2005 | dívka

Wida je pilná studentka, ve škole a na internátu tráví většinu času. Adoptivní rodič, kterého už má, přispívá hlavně na školné a na další výdaje spojené se školou. Protože však Wilda patří mezi děti z Centra pro sirotky a její škola je dost vzdálená, hledáme pro ni ještě jednoho dárce, jehož příspěvek by pokryl drahé cestování mezi školou a Centrem.

Wilda Kihombo pochází z vesnice Ilenge. 
Štěstí jí v životě zatím moc nepřálo. Svého otce nepoznala a matka ji i její dvě nevlastní sestry opustila. Zůstala sama a sama se o sebe také snaží postarat. Pomoci se ji rozhodli učitelé z  místní školy. Protože loni na Vánoce ukončila ZŠ s  moc dobrými výsledky, udělali na ni učitelé sbírku, aby mohla pokračovat na střední školu. Bohužel to nestačí na celý rok, proto Wilda potřebuje naši pomoc. 

O SIROTKOVI AKTUÁLNĚ - 2019/2020
Wilda zvládla 1. ročník střední školy na výbornou. Pochvalují ji učitelé jak na současné škole, tak na škole v Ilenge, kde odchodila Wilda základní školu.
Titíž učitelé nás upozornily, jak na její talent, tak na její neútěšné životní podmínky, které se bohužel více vyhrocují. Její opatrovníci nedávají Wildě dostatečně dobré zázemí ani k životu, na tož ke studiu. Zejména  z těchto důvodů bychom rádi Wildu přijali mezi naše děti v Centru pro sirotky v Mahangu. Zůstane na stejné internátní škole, ale všechny prázdniny, kterých je v Tanzanii několik do roka, bude trávit v rodinném prostředí v Mahangu. Rovněž budeme mít lepší přehled o jejich potřebách. Wilda s radostí souhlasí, aktuálně řešíme formality přesunu.

O sirotkovi - 2019
Střední škola, kde nastoupila se jmenuje Kayuki a je poblíž města Tukuyu. Studenti musí zůstávat na internátu a to je velmi nákladné. Z předmětů baví Wildu hlavně chemie, tj. velmi výjimečné. Po dostudování střední školy by ráda pokračovala ve studiu na vysoké škole, protože jejím snem o budoucím povolání je být lékařkou. Mezi její oblíbené činnosti ve volném čase patří vaření. 

Finanční podpora pomůže Wildě především k úhradě školného a jiných školních výdajů. 

Děkujeme adoptivnímu rodiči paní Markétě z Řevnic.

Potřebná částka na rok: 15 000 Kč  
Variabilní symbol: 222124 

 

Děkujeme podporovatelce paní Karle Foltisové z Neplachovic

Roční potřebná částka: 6000 Kč                                                                                     Variabilní symbol: 2124124