Tak dlouho do nás místní představitelé hučeli, až jsme se dali přemluvit k návštěvě školy Azimio. Kdyby nám řekli, že tato škola byla loni prospěchově nejlepší v celém okrsku a třetí nejlepší v celém velkém regionu Mbeya, asi by nás tak dlouho přemlouvat nemuseli. Avšak tuhle informaci jsme dostali až na místě. Při pohledu na stav školy, kde tu a tam padá ve třídě strop, tu a tam padá celá třída, je opravdu zatěžko uvěřit. 

Sympatický pan ředitel nám prozradil v čem spočívá celé kouzlo dobrých výsledků. Říkají tomu camping a znamená to, že poslední (7.) ročník základní školy, po několik měsíců ve škole kempuje, že se škola stává pro tento čas a pro tento ročník dočasně internátní. Žáci se soustředí pouze na výuku a neztrácejí čas docházenim do školy, což ve venkovských podmínkách může být  6 -12 km denně. Výhodou kempování ve škole je také to, že děti nemusí pracovat na poli a mohou se ve škole, díky elektřině, kterou doma nemají, učit i  v podvečer.  V neposlední řadě je velmi efektivní učit se v studijních skupinách, kde si žáci vzájemně doplňují, přes den, nabyté vědomosti.

Děti sice spí v absolutně provizorních podmínkách třídy mateřské školky  či v místnostech jednoho učitelského domku, ale i tak jsou jejich výsledky výrazně lepší, než kdyby zůstávaly doma.


Výsledky jsou tak dobré, že každoročně bývá několik žáků  vybráno do státních stipendijních programů na kvalitních středních školách. V průběhu kempování vaří dětem rodiče, kteří se střídají ve směnách a jsou tak zapojení do procesu důležitosti vzdělání vlastních dětí. 

Představme si kam by se mohla škola posunout s dlouhodobou podporou zázemí výuky i kempování. Podle mě by to bylo až na úroveň prestižních soukromých škol. 

Kdyby se dětem proměnilo dočasné ubytování, které se skládá z matrací položených na podlaze a s několika závěsných moskytier (na jedné matrací spí až tři děti zaráz!), na trvalý internát alespoň pro 7. ročník, znamenalo by to nejen proapechový posun školy Azimio, ale i velkou inspiraci pro další venkovské školy, že vkladané úsilí do rozvoje se vyplácí. 


Letos jsme školu podpořili díky Nadačnímu fondu Bride4People částkou 22000 Kč. A částka se použila na opravu stropu v 7. a 4. třídě a na výrobu či opravu dveří do těchto tříd a do místnosti, kde děti přespávají. 

Strop před opravou:

Strop po opravě:


Trvalého dárce pro tuto školu hledáme. Optimální částka roční podpory výhradního dárce je 50000 Kč. Ale je možné roční podporu složit z uskupení menších dárců. 

 

 

 

Autor:
Míša Gongolová