V Mkole je asi 900 dětí. Jen přes 100 dětí se přihlásilo do první třídy, a to ještě přicházejí další. Je začátek školního roku. 

Letos Mkola zaměřila pozornost na třídu předškoláků. Děti sedí na podlaze v místnosti bez oken, dveří, omítek. Těšíme se až uvidíme za 3 týdny ten pokrok.

Žáci všech tříd se chtějí přivítat s Wazungu/bělochy. Vykukují z oken a kam nedojdeme, tak pokřikují, abychom je alespoň vyfotili.

Zastavujeme v 7. třídě, posledním ročníku základní školy. Vítají nás slovy: "Vzdělání je cnost, dobrý den, učitelé!" Koordinátor David zkouší jejich vědomosti a pokládá jim zapeklité otázky. Odpovídají velmi dobře a nenechají se jen tak napálit. Však za půl roku budou skládat národní srovnávací zkoušky. Držíme palce učitelům, aby byli schopni tuto třídu o 130 žácích něco naučit. 

Partner školy Mkola: Sidea Group

Darovaná částka: 50 000 Kč

Účel: dokončení třídy předškoláků, lavice pro druháky

 

Autor:
Míša Gongolová