Další dvě školy, které jsme navštívili už byly školy střední . Tento způsob vzdělávání se od toho základního v Africe trochu liší. Celé vzdělávání  probíhá v angličtině. To je pro všechny studenty velice náročné, obzvláště pak pro ty, kteří přicházejí z vesnických škol. U studentů na základních školách totiž probíhá výuka zase pouze ve svahilštině.

Neznamená to, že by hodiny angličtiny neměli, ale je rozdíl mít hodinu angličtiny nebo mít v angličtině celou výuku.Také vztah učitele a studenta  je zde mnohem přísnější a formálnější. Fyzické tresty ani zde nejsou výjimkou. 

Pan ředitel školy Utengule je nicméně velmi milý a vtipný člověk, který komunikuje naprosto jasně a přesvědčivě. Když jsme do školy dojeli s radostí nám ukazoval, kolik práce již je na škole uděláno. Škola má několik nových budov, všechny děti mají lavice a také se zde nacházejí prostory na přespání studentek. 

Tato škola je ve spolupráci se školou PRIGO. Česká strana zde již mnoho pomohla. Studenti zorganizovali dva benefiční běhy ve dvou letech po sobě, ve kterých se vybralo 80 000 a 65 455. Této škole to zajistilo vykopání 70 m hluboké studny a přivedení pitné vody dotěchto prostor. I proto mají přístup k vodě nejen dívky v budově, kde přestávají, ale také kuchyně a toalety.

Nyní si přeji vodní tank, aby se voda mohla přečerpávat do zásoby. Škola se nachází v krásném prostředí zeleně a rozlehlá zahrada v opravdovém horku připomíná oázu pro odpočinek. 

Když jsme do této školy přijeli, školní rok teprve začínal. Mohli jsme tak ale pozorovat přípravy, které se nijak zvláště nelišily od těch našich. Tatínkové a maminky přicházeli s dětmi na zápis do školy, vedení mělo plné ruce práce a všude ještě probíhaly poslední dokončení úklidu.

Panovala tady příjemná atmosféra, že by člověk sám měl chuť, si tady na chvíli sednou do lavice. 

 

 

Autor:
Marketa Blazkova