Domov pro děti bez mámy

Základním pilířem komunitního rozvoje Bez mámy je vybudovat Centrum pro sirotky v Mahangu, jako opravdový domov.

V Centru pro sirotky nacházejí domov děti, které přišly o své rodiče nejčastěji z důvodu onemocnění AIDS či malárie. V chudých a morálně pokleslejších oblastech se rovněž stává, že rodič své dítě z prvního vztahu opustí, aby mohl někde jinde začít vztah nový. Dítě pak zůstává u svých starých prarodičů, kteří se nezvládnou o něj adekvátně postarat. V Centru pro sirotky v Mahangu se jejich novou rodinou stává řeholní sestra Epifanie, která celé Centrum udržuje v chodu a je chápající matkou všech těchto dětí, vychovatel a vychovatelka, kuchařka a pomocník pro údržbu budov. Bratry a sestrami jsou další sirotci různého věku, s nimiž je pojí obdobná životní zkušenost i nově navázané přátelství.

Centrum pro sirotky má ve svém základu tři budovy: dvě ubytovny pro dívky a chlapce, kteří nemají své rodiče, potažmo své domovy a společná jídelna s kuchyní. Stavba Centra byla zahájena v roce 2011, v roce 2013 byl spuštěn provoz v budově pro chlapce a v jídelně. Dívky zůstaly v malém sirotčinci vedle misijní stanice a do své ubytovny v rámci Centra pro sirotky se přestěhovaly na jaře roku 2017.

Níže najdete informace o budování Centra, jeho dokončených částech i o těch, které ještě dokončeny nejsou a můžete je podpořit. Jedná se o hlavní a základní infrastrukturu, od které je odvislá většina dalších aktivit.

Právě realizujeme

 • Budova pro dívky

  Údaje o budově: Tato budova je aktuálně v procesu dostavby. Tato budova je koncipována pro 24 děvčat a 8 dobrovolníků, pro které v Mahangu není doposud dostatečně velké zázemí. Výstavba této ubytovny byla zahájena v roce 2013. V roce 2016 je budova pod střechou, s vybudovanými pokoji, s okny a dveřmi, podlahami a omítkami. Chybí k dokončení: záchody a umývárny, nádvoří, vybavení pokojů Předpokládaná cena: 900 000 Kč za celou budovu. Do současné doby bylo proinvestováno cca 650 000 Kč, tedy zbývá cca 250 000 Kč pro její dostavbu.

Plánujeme

 • Voda pro život

  Svod dešťové vody ze střech, rezervoár na 70 m3 a jeho využití jako zdroj kvalitní vody pro zlepšení hygieny a pro prodloužení období pěstování zeleniny a ovoce i do období sucha.

  Předpokládaná cena za rezervoár: 195 000 Kč.
  Předpokládaná cena základy, okapy, příslušenství, práce: 100 000 Kč
  Předpokládané datum realizace: 2018

 • Hospodářská budova

  Údaje o budově: Hospodářská budova by měla sloužit k chovu dobytka, úschově nářadí a dalších potřebných materiálů.

  Předpokládaná cena: 200 000 Kč
  Předpokládané datum realizace: 2020-2022

Dokončili jsme

 • Budova pro chlapce

  Údaje o budově: Budova pro chlapce patří mezi již dokončené budovy a v současné době jsou zde ubytováni první chlapci. Budova pojme celkem 36 dětí. Jednalo se o vůbec první vybudovanou budovu z celého komplexu. Byla postavena již začátkem roku 2012, v roce 2013 byl v ní spuštěn provoz.

  Skutečná cena: 1 100 000 Kč

 • Servisní budova (jídelna, kuchyň, sklad)

  Údaje o budově: Servisní budova je již postavena a plně využívaná. Skládá se z kuchyně, jídelny a skladu. Budova byla vystavěna jako druhá z celého komplexu budov, a to koncem roku 2012. Nicméně tuto budovu ještě čeká v nejbližší době zasklení oken, kdy musí dojít k jejich výměně.

  Skutečná cena: 300 000 Kč

 • Přivedení vody k Centru

  Cena: 45 000 Kč
  Datum realizace: 2013

 • Venkovní suché záchodky v Centru

  Cena: 24 000 Kč
  Datum realizace: 2015

 • Zahrada u Centra (9x42 m)

  Cena: 50 000 Kč
  Datum realizace: 2015

 • Přivedení elektřiny k Centru

  Cena: 10 000 Kč
  Datum realizace: 2017