V Mahangu se již několik let podílíme na stavbě a zprovoznění nové budovy školy, kde jsou dvě třídy MŠ a místnost pro učitele. Už nás očekávali s rozpočtem na materiál, aby mohli zprovoznit i druhou třídu. Díky spojení pomoci tří škol (MŠ Ratíškovice, ZŠ Újezdec, + pro letošní rok Gymnázium PORG), se podařilo dodělat v jedné třídě vnitřní omítky a ve druhé udělat podlahu a vnitřní omítky. Můžou tak nyní požívat obě nově postavené třídy.

 Ve škole v Mahangu vládne výborná spolupráce.