ZŠ Galula

V Galule byla škola založena v roce 1947, to je na Afriku poměrně brzy. (Nachází se zde také jeden z nejstarších kostelů v Tanzanii vybudovaný koncem 19. stol.) Sice budovy školy nejsou jedny a ty samé stavby z roku 1947, ale rozhodně působí dojmem dlouhověkosti. Škola je postavena na kopci, v jehož blízkosti protéká poměrně velká řeka. Celé okolí má problémy se sesuvy (nebo spíše propady) půdy. Nejedná se o centimetry, ale většinou o několik metrů. Škola se snaží v okolí vysazovat stromy, aby budovu ochránila, ale bez větších úspěchů. Jedinou bezpečnou alternativou je přestěhování školy na jiné místo, což ale z finančního hlediska není možné. Nezbývá nám než spolu s místními věřit, že škola vydrží. Hrozivý je rovněž poměr počtu učitelů a studentů - škola má 500 žáků a 5 učitelů. Když navíc uvážíme, že se jedná o sedmiletku, něco tady nehraje. Přestože jsou učitelé přidělování vládou, tak do téhle díry rozhodně nikdo nechce a pomáhá si odsud, jak jen to jde. 

Co už se podařilo udělat

2020/2021

Darovaná částka: 16 000 Kč

Letos jsme soustředili svou pomoc do opravy stropu v 7. třídě a zbytek peněz jsme nakoupili učebnice matematiky a atlasy pro celou jednu třídu a k tomu skříňku, ve které je mohou skladovat.Přestože spolupráce se školou není ideální, musíme je pochválit za několik věcí: Vaří dětem ve škole!!! A v souvislostí s pandemií…

2019/2020

Darovaná částka: 20 000 Kč

Darovaná částka 20 000 Kč (ZŠ Dubňany).Nyní škola vypadá krásně – z dálky. Velmi tomu napomohla oprava přístupových schodů a násepů před vstupem do tříd. V minulém roce se také opravila a natřela vnější omítka. Zblízka už jsou vlivy místních přírodních podmínek více vidět – ať už je to vítr, prach nebo termiti. S…

2018/2019

Darovaná částka: 37 000 Kč

Cesta do Galuly se nikdy neobejde bez překvapení. Tentokrát se opět pokazilo auto. To nám ale nezabránilo uskutečnit cíl cesty – a to investování darovaných peněz. Tato rekordní částka nám umožnila pustit se do více věcí. Tou zcela nezbytnou byla rekonstrukce toalet pro chlapce, které byly v dezolátním stavu a tedy…

2016/2017

Darovaná částka: 25 000 Kč

Celý projekt jsme museli kompletně znovu osvětlit, protože se ve škole v Galule vyměnilo celé vedení. Ale spolupráce myslím bude stejně dobrá ne-li lepší. Nový pan ředitel přijal naši pomoc s nadšením a mnoho toho slíbil. 

2017/2018

Darovaná částka: 35 000 Kč

Cesta do Galuly již tradičně nesmí postrádat dobrodružství. Tentokrát jsme píchli kolo. A aby to nebylo jen tak, uprostřed "ničeho" jsme zjistili, že nemáme hever... Naštěstí si lidé zde navzájem pomáhají, protože sami nikdy neví, kdy budou toho druhého potřebovat. Takže se kolo nakonec podařilo vyměnit.