ZŠ Mahango

LOKALITA: Usangu, region Mbeya (savana 1000 m n.m., oblast pěstování rýže)

Popis:

Škola má asi 500 žáků v 7 třídách. Je to klasická venkovská škola, ale má poměrně dobré výsledky ve srovnání s jinými venkovskými školami. Na celostátní úrovni jsou průměrní. Škola spolupracuje s vesnicí, která pomáhá s výstavbou toalet a opravou starých tříd.

Co se podařilo udělat:

Výstavba budovy mateřské školy (2 třídy a sborovna), opravy stropů ve starých třídách, nákupy lavic, pořádání sportovních utkán, nátěry tabulí,...

Škola byla podporována mezi léty 2009 - 2022.

Partneři školy

MŠ Sluníčko Ratíškovice

podpora v letech 2009-2022

ZŠ Uherský Brod Újezdec

podpora v letech 2009-2019

Co už se podařilo udělat

2019/2020

Darovaná částka: 10 273 kč

Darovaná částka 10 273 Kč (MŠ Sluníčko z Ratíškovic a drobní dárci). Tento rok byl pro místní obyvatele v Mahangu velmi těžký. V důsledku špatného počasí v minulém roce měli vesničané velmi špatnou úrodu a řada lidí trpí velkým nedostatkem, i hladem. Přitom musí tvrdě pracovat na poli, aby ten příští rok byl lepší.…

2016/2017

Darovaná částka: 5300 Kč

Výborná spolupráce s naší "domovskou" školou, kam dochází děti z našeho sirotčince, trvá. Postupně se snaží dokončit budovu mateřské školy. V letošním roce darované peníze použijí na výrobu oken (rámů a mříží) a dveří a jejich zapravení do jedné z učeben. 

2017/2018

V Mahangu se již několik let podílíme na stavbě a zprovoznění nové budovy školy, kde jsou dvě třídy MŠ a místnost pro učitele. Už nás očekávali s rozpočtem na materiál, aby mohli zprovoznit i druhou třídu. Díky spojení pomoci tří škol (MŠ Ratíškovice, ZŠ Újezdec, + pro letošní rok Gymnázium PORG), se podařilo dodělat…