Co děláme

Základním pilířem komunitního rozvoje Bez mámy je vybudování Centra pro sirotky v Mahangu.

V Tanzanii žije 3,1 milionů sirotků. Stát nemá na péči a zřízení domovů pro tolik dětí finance. Sirotci tak žijí na ulici, podvyživení, bez možnosti hygieny nebo přežívají u svých vzdálených příbuzných, kde se ne vždy setkají s vlídným prostředím. Potýkají se s nedostatkem finančních prostředků a jídla, o které se nuceně rozrostlá rodina musí rozdělit. Nechodí do školy, protože si nemají za co koupit školní uniformu a další potřebné pomůcky. Sami tak nejsou schopni svou situaci zlepšit. Často, místo pravidelné školní docházky, bývají využívání k těžké práci na poli či k pasení dobytka. Změnit tyto životní podmínky alespoň u jednoho dítěte a dát mu tak šanci na lepší život v dospělosti má velký význam.

Proto těmto dětem pomáháme vytvořit domov spolu s místními lidmi (nejčastěji s řeholními sestrami a s partnerskou organizací Without Mother). Společně učíme děti soběstačnosti – děti se podílejí na chodu domácnosti Centra pro sirotky, učí se pěstovat vlastní zeleninu a chovat zvířata. Díky naší pomoci mají vždy dostatek jídla, oblečení a hlavně vzdělání. Dáváme jim tím šanci získat v budoucnu dobrou práci a zajistit si tak lepší život. Skrze jejich vzdělání a rozvoj chceme dosáhnout toho, aby se staly plnohodnotnými členy společnosti a komunity, lídry změny. Jen tak mohou z jižní Tanzanie udělat místo, odkud nebudou chtít odejít.

3 pilíře pomoci

Zázemí

Centrum pro sirotky v Mahangu
  • Opravdový domov s rodinnou atmosférou

Životní potřeby

Strava, hygiena, zdravotní potřeby
  • Pro sirotky v Centru i mimo něj

Vzdělání

Opravy budov, vybavení tříd, pomůcky
  • Pro chudé venkovské školy

Naše projekty

Škola škole

Že české děti nemůžou pomáhat těm v Africe? S námi to jde! Mít partnerskou školu v Evropě je nuda. Spojte se se školou v Tanzanii. Pomůžeme vám!

Centrum pro sirotky v Mahangu

Centrum pro sirotky Mahango má ve svém základu tři budovy. Dvě ubytovny (pro chlapce a dívky) a servisní budovu (kuchyň, jídelna a sklad). Aktuálně slouží 30 dětem, které zde našly domov s rodinnou atmosférou.

Adopce sirotků

Děti v Africe se nemají tak dobře jako děti v Evropě, obzvláště ty, co ztratily mámu a tátu. Pomozte jednomu z nich mít to, co je u nás samozřejmé: domov, ošacení, stravu a vzdělání. Staňte se rodičem na dálku!