Elisha Efraim Benela

Oba Elishovi rodiče zemřeli na HIV. Chlapce vychovávala babička (matka otce). Všechny její děti zemřely a u ní se projevila nemoc - šílenství. Nikdo neví, co jí je, ale chová se nevyzpytatelně. Laicky by se dalo usuzovat na schizofrenii. Střídají se u ní stavy klidu a vyrovnanosti a šílenství, kdy malého Elishu zamykala doma, nepouštěla ho do školy, vyhazovala jeho věci do řeky. Když si jej vzala druhá babička (matka matky) k sobě, tak začaly ještě větší boje. Místní úřady spolu s matkou matky se obrátily na nás s prosbou o pomoc. Více o dni, kdy jsme Elishu přijali.

Elisha má 8 let. Doposud moc ještě do školy nechodil, a když chodil, tak ze školy utíkal. Přeje si studovat, ale prostředí, kde žil, jej nemotivovalo. Baví ho fotbal, ale umí si hrát i sám - asi byl na to zvyklý. 

O SIROTKOVI AKTUÁLNĚ - 2019/2020
Elisha loni absolvoval 2. třídu a jeho výsledky ukazují, že ho učení baví. Co se týká prospěchu byl 1. ze 100 žáků ve třídě. Loni bylo jeho přáním stát se doktorem, letos to změnil na kněze. Už jsme měli v sirotčinci spoustu kluků, kteří chtěli být knězem a po 5 letech je to přešlo. Na druhou stranu máme na střední škole i ty, které to dosud nepřešlo. Takže uvidíme ?. Elishu baví každá hra, letos si oblíbil člověče nezlob se, které přivezli dobrovolníci. Baví ho tancovat a nezdráhá si dělat ze sebe legraci.
Každé z dětí se musí v Centru podílet na různých domácích pracích. Elishova zodpovědnost pro tento rok je péče o zeleninovou zahradu. Naštěstí v tom není sám, ale pomáhá mu starší sirotek Edgar a když je potřeba do zahrady naběhnou plít i další děti. Kromě této roční služby se děti v rámci skupinek střídají i v kuchyni nebo se podílejí na úklidu jídelny a dalších úkolech, aby se učily praktickým dovednostem do života.

O sirotkovi - 2018/2019
Už je to rok, co je Elisha v  Centru pro sirotky v  Mahangu. Teď jde na něm vidět, že je to šťastné dítě. Pořád se usmívá a umí se zapojit do práce, když je potřeba. Rád se přijde přitulit nebo chytit za ruku. Letos nastoupil do druhé třídy, kde chodí společně s  Marií a Amosem. Chce se učit novým věcem, třeba anglicky, ale moc dlouho u toho nevydrží. Jeho opatrovníkem z  řad starších sirotků je James, který díky svému prospěchu nastoupil na soukromou střední internátní školu do města. Snad bude i v  tomto pro Elishu dobrým vzorem.  
Elisha je kamarádský, s  každým dobře vychází. Strašně rád kreslí a jde mu to docela dobře

O sirotkovi - 2017/2018
Mezi děti v sirotčinci zapadl dobře a dostal za bráchu Jamese, který ho učí řádu v sirotčinci i novým věcem. Začal chodit do 1. třídy, ale zřejmě nějaké základy v sobě má, protože umí obstojně psát písmenka, na rozdíl od naších dalších prvňáčků Marie a Amose. Elisha se přijde rád přitulit, je to mazlík. Není úplně zvyklý dělat kolektivní práci, nebyl k tomu vedený, ale když ho člověk osloví s prosbou o pomoc, tak rád pomůže.

Děkujeme adoptivním rodičům
Paní Heleně z Jinočan

Variabilní symbol: 222116