Faraja Gaspar Omary

Farajova matka zemřela na následky nákazy HIV, otec je neznámý. Bohužel Farajova matka byla také sirotek, a tak nemá Faraja žádné příbuzné, dokonce nemá ani sourozence. Dostal se tak do péče matky jedné z řeholních sester v Galula, odkud pochází. Po základní škole nastoupil Faraja na střední školu v Galula.

O SIROTKOVI AKTUÁLNĚ - 2019/2020
Farajův sen se stal skutečností, byl přijat na univerzitu v oboru učitel pro střední školy. Díky Bohu byl vybrán na školu v Mbeya a ne až v dalekém Morogoro. Obrovským překvapením bylo, že získal statní půjčku a stipendium, které mu má teoreticky hradit vše, ale už jsme objevili několik mezer v tomto systému. I když náš původní plán byl vám poděkovat za pomoc s tím, že Faraja už má vše, co potřebuje, není to takové růžové. Občas potřebuje výpomoc s jídlem, občas s nějakým vybavením do skromného pronajatého pokojíčku.
Faraja se stal svou pílí obrovským vzorem pro starší kluky v sirotčinci. Tři z nich jsem vzala na návštěvu do města, aby se s ním potkali. Vysvětloval jim, co je dobré dělat a co nedělat, jaká pokušení nese studentský život i peníze státní půjčky. Společně jsem je pozvala na chutný oběd, který si v takové bohatosti sám málokdy vychutná, protože žije velmi skromně a jednoduše.
Rovněž jsme mu nabídli vánoční dárek v podobě matrace, ale protože už matraci měl, ale naopak chyběla mu postel, tak jsme mu zaplatili, díky vám, postel.

O sirotkovi - 2018/2019
Faraja přijel za námi do Centra pro sirotky v  Mahangu, aby nás mohl pozdravit. Máme radost nejen z  jeho školních výsledků, ale také z  pochvaly od koordinátora za to, že Faraja změnil pozitivně své chování. Loni jsme měli několik nedorozumění ohledně jeho podpory, choval se povýšeně a nevhodně ke koordinátorovi, ale když jsme mu pořádně vysvětlili, jak se věci mají, je z  něj teď hodný kluk. 
Letos Faraja ukončí vzdělání na High school v  Songea, kde studuje zaměření: Historie, svahilština, další jazyk a zeměpis. Má moc dobré výsledky, division 1,5. Čili jeho přání pokračovat na univerzitu není vůbec nereálné. Už po letech pochopil, že nemůže být doktor s  ohledem na své onemocnění. Přeje si být učitelem pro střední školy.

Děkujeme adoptivnímu rodiči
paní Zuzaně z Třeště a její rodině

Variabilní symbol: 2246