Deborah Kokubanza

Deborah je nejstarší ze tří sester, musela si hodně vytrpět, protože o ni a její sestru Natashu se starala teta, která se k nim nechovala zrovna dobře, dokonce je mučila hlady. Sestry tak většinu času trávily na ulici, kde musely žebrat o jídlo. Zachránil je až sociální úřad, jeden z jejich pracovníku je spolu s katolickým mnichem dovedli až k nám do Mahanga. Opatrovníkem jejich nejmladší sestry Dorcas je její otec, to je důvod, proč i ona s nimi nepřišla. Deborah a Natasha neměly kam jít, našly azyl v našem sirotčinci a mohly zde také začít pravidelně navštěvovat školu.

Deborah ráda maluje, jednou by chtěla být doktorkou nebo zdravotní sestrou, má ráda bílou barvu.

O SIROTKOVI AKTUÁLNĚ - 2019/2020
Debora už je v Centru pro sirotky více než půl roku. Vychovatelé na ni prozradili, že se zprvu neuměla postavit ani k domácím pracím ani k práci na poli, ale díky vzoru ostatních dětí a rodinného prostředí, jí to jde stále lépe a lépe. Loni Debora absolvovala 4. třídu, tzn. že měla národní srovnávací zkoušky a ty zvládla dobře. Mohla tedy pokročit do třídy 5. Její přání je stát se doktorkou, že by v tom měla prsty Katka??
Debora se ráda parádí a vykračuje s nosánkem nahoru, ale ve skutečnosti je to velmi hodné děvče, ochotné pomoci i ochotné naučit se novým věcem.
Každé z dětí se musí v Centru podílet na různých domácích pracích. Debořina zodpovědnost pro tento rok je Security (že by tady měl v tom prsty zase Jirka??). U kluků dělá ochranku Abu, u holek ona. Co to přesně znamená, to moc nevíme, asi, že mají dohlédnout, aby bylo na noc zamčeno. Debora se s týmem malých dětí stará rovněž o kachny. Kromě toho se děti v rámci skupinek střídají v kuchyni nebo se podílejí na úklidu jídelny nebo venkovních úkolech, aby se učily praktickým dovednostem do života.

Děkujeme adoptivním rodičům
manželům Marcaníkovým ze Štítné nad Vláří

 Potřebná částka na rok: 10 000 Kč  
Variabilní symbol: 222125