Daniel Ombeni

Daniel žije se svou starší sestrou Dominikou u babičky, které říkají mama Jane. Jejich matka zemřela a jejich otcové jsou různí a nikdo je nezná. Daniel už teď ví, že chce být učitel a přitom teprve letos nastoupil do 1. třídy. Asi byl očarován "kouzlem sestry Epifanie", která vždy učí prvňáčky zábavnou formou a má nejbarevnější třídu v celém Mahangu.

Daniel žije v Malawatu, do školy do Mahanga to má 2,5 km pěšky. Ve škole má rad matiku a doma zase rád vaří.

Rodina je chudá. Babička na vše sama nestačí a potřebuje pomoc s tím, aby obě děti mohly chodit do školy: měly uniformu, boty, školní pomůcky, sešity apod. My k tomu ještě přidáváme základní hygienické pomůcky a také cukr, aby děti před školou mohly posnídat. Bez cukru se totiž ranní čaj v Tanzanii nevaří. A bez ranního čaje by musely celý školní den vydržet o hladu. Jenže "o hladu" se člověk nic nenaučí :(.

 

Děkujeme adoptivním rodičům Jarce a Petrovi z okresu Benešov

Částka: 5000 Kč/rok

Variabilní symbol: 222130