Neema Samson Akimu

Neema žije v Mahangu v úplné a harmonické rodině. Je to chytrá a iniciativní mladá dívka, která správně začala, ale sama už pokračovat nedokáže. Je z klasické zemědělské rodiny, která sousedí přímo s Centrem pro sirotky. Co je ovšem jiné, že od počátku rodina dbá na vzdělání dětí a investuje do toho své veškeré úsilí. 

Neema tak začala chodit na Catholic University College in Mbeya v oboru právo. Velmi úspěšně zvládla první stupeň, ale na pokračování dalších dvou let k získání diplomu již nemá dostatek peněz.

Podpora Neemy bude pouze částečná a formou půjčky. Část zaplatí rodina, část Bez mámy. Plán je, že po nástupu do práce (za cca 3 roky) začne Neema vracet půjčku Bez mámy po malých částkách zpět a peníze budou použity opět pro vzdělání dalších dětí.

Neema může být pozitivní změnou a vzorem pro celou komunitu vesnice i pro děti z Centra pro sirotky! Podpoříte ji?

Roční potřebná částka: 15000 Kč (po 2 roky)

Variabilní symbol: 222 137

Rodiče na dálku: Děkujeme paní Světle a její rodině!