Radost dětem

Každé dítě potřebuje vědět, že je někdo, kdo ho má rád a pomáhá mu růst. Dětem bez rodin nebo dětem v chudých podmínkách mnohdy není dopřáno ani chodit do školy. Radost dětem v Africe přináší i obyčejné a základní věci (jídlo, oblečení, vzdělání a domov). Společně dáme dětem naději na lepší budoucnost.

Příběhy dětí

Filtr:

Esta

Esta chodí teprve do školky, ale už by se chtěla naučit vařit, aby mohla pomáhat otci a bráškům. Máma je opustila už dávno, otec je na všechny 4 děti sám, rodina strádá.
Další informace

Amos

Občas nemůže jít Amos do školy, protože doma nemají večeři ani snídani a ještě je dost malý na to, aby vydržel tak dlouho hladový. Tohle by se nemělo stávat nikomu!
Další informace

Dockers

I když nedostala večer večeři, musela ráno do školy. Je v závěrečném ročníku základní školy a čekají ji velké zkoušky. Ale s prázdným žaludkem se vědomostí získávají špatně.
Další informace

O projektu

Jak přinášet radost dětem?

Potřeby dětí jsou velmi individuální. Dárce je takovým „rodičem na dálku“, který podporuje zajištění těch nejzákladnější potřeb konkrétního dítěte. Některé děti potřebují úplně všechno, od střechy nad hlavou, přes každodenní péči až po vzdělání či pomoc k osamostatnění. Jiné, které mají milující zázemí širší rodiny, potřebují pomoc se zajištěním vzdělání a drobnou materiální výpomoc během roku. Konceptu pomoci rodiče na dálku rozumějí i samotné africké děti obzvláště když spolu s pomocí obdrží také dopis a mohou na něj odpovědět.

Jak to funguje

6 kroků k radosti

1. Výběr sirotka
2. Kontaktování koordinátora
3. Potvrzení adopce
4. Platba na bankovní účet
5. Potvrzení o daru
6. Radost

Způsob a výše platby

Platbu na konkrétní dítě můžete zasílat měsíčně, čtvrtletně, pololetně či ročně. Pokud si zvolíte zasílaní jednou ročně, prosíme, abyste tak učinili v první polovině roku.

Číslo účtu: 2400096696/2010 (CZK)
Variabilní symbol: viz konkrétní dítě
Částka: viz konkrétní dítě

Potvrzení o daru

Pro potvrzení daru je nutné, abyste nám poskytli jméno a příjmení a adresu trvalého bydliště. Na začátku kalendářního roku obdržíte zprávu a odkaz na přístup do svého dárcovského profilu, kde si můžete vygenerovat souhrnné potvrzení všech darů u Bez mámy, z.s.

Jaká částka dítě podpoří?

Účinná pomoc dítěti začíná od 840 Kč měsíčně, tedy 10 000 Kč/rok. Může být nižší, pokud má dítě fungující zázemí u příbuzných, a naopak vyšší tam, kde dítě žádnou rodinu nemá. To vše platí v případě studia na průměrné škole. Náklady na vzdělávání v kvalitní instituci jsou podstatně vyšší a mohou dosáhnout částky až kolem 35 000 Kč/rok. V takových případech je potřeba, aby spojilo síly více dárců.

Kolika dětem
děláme radost v roce 2024
62 celkem
32
v centrech
30
u příbuzných
Kde děti studují
v roce 2024
3
31
19
SŠ 1. stupeň
5
SŠ 2. stupeň
0
učiliště
3
VOŠ
1

Kde žijí naše děti

Centrum Mahango

Centrum se nachází na jihu Tanzanie ve vesnici Mahango a je vedeno tanzanským řádem řeholních sester, které zodpovídají za svěřené děti, jsou jejich opatrovníky. Stavba centra, jeho provoz a rozvoj je dlouhodobě podporován organizací Bez mámy. Každé dítě má svého rodiče na dálku a díky tomu jim nechybí nic nezbytného. Zároveň jsou děti vedeny k samostatnosti a soběstačnosti, učí se pěstovat plodiny a chovat zvířata. Centrum slouží jako domov pro děvčata a chlapce různého věku od roku 2013.