Radost dětem

Každé dítě potřebuje vědět, že je někdo, kdo ho má rád a pomáhá mu růst. Dětem bez rodin nebo dětem v chudých podmínkách mnohdy není dopřáno ani chodit do školy. Radost dětem v Africe přináší i obyčejné a základní věci (jídlo, oblečení, vzdělání a domov). Společně dáme dětem naději na lepší budoucnost.

Příběhy dětí

Filtr:

Esta

Esta chodí teprve do školky, ale už by se chtěla naučit vařit, aby mohla pomáhat otci a bráškům. Máma je opustila už dávno, otec je na všechny 4 děti sám, rodina strádá.
Další informace

Amos

Občas nemůže jít Amos do školy, protože doma nemají večeři ani snídani a ještě je dost malý na to, aby vydržel tak dlouho hladový. Tohle by se nemělo stávat nikomu!
Další informace

Dockers

I když nedostala večer večeři, musela ráno do školy. Je v závěrečném ročníku základní školy a čekají ji velké zkoušky. Ale s prázdným žaludkem se vědomostí získávají špatně.
Další informace

O projektu

Cesta dětí k organizaci Bez mámy

Tanzanský stát nemá vyvinutý žádný systém sociální podpory, ve všech ohledech spoléhá na tradici africké rodiny, " která se postará". Stát nezřizuje dětské domovy, ani nepodporuje "pěstouny" ochotné se o děti starat. Děti se o ocitají u starých prarodičů, kteří mají dost starosti sami o sebe nebo u příliš vzdálených příbuzných, kde nejsou nejlépe přijaty. Děti ve městech končí i na ulici, odkud je jen krok ke kriminalitě, prostituci a drogám. Lidé, kteří vidí problémy těchto dětí se pak obracejí na církve a na neziskové organizace jako je Bez mámy. Často nás oslovují také učitelé, kteří mají nejlepší přehled o životních podmínkách jednotlivých dětí. Nezřídka nás prosí o pomoc také státní úřednici, kteří pouze situaci dětí monitorují, ale nemají prostředky, jak jim pomoci.

Jak to funguje

6 kroků k radosti

1. Výběr sirotka
2. Kontaktování koordinátora
3. Potvrzení adopce
4. Platba na bankovní účet
5. Potvrzení o daru
6. Radost

Způsob a výše platby

Platbu na konkrétní dítě můžete zasílat měsíčně, čtvrtletně, pololetně či ročně. Pokud si zvolíte zasílaní jednou ročně, prosíme, abyste tak učinili v první polovině roku.

Číslo účtu: 2400096696/2010 (CZK)
Variabilní symbol: viz konkrétní dítě
Částka: viz konkrétní dítě

Potvrzení o daru

Pro potvrzení daru je nutné, abyste nám poskytli jméno a příjmení a adresu trvalého bydliště. Na začátku kalendářního roku obdržíte zprávu a odkaz na přístup do svého dárcovského profilu, kde si můžete vygenerovat souhrnné potvrzení všech darů u Bez mámy, z.s.

Jaká částka dítě podpoří?

Účinná pomoc dítěti začíná od 840 Kč měsíčně, tedy 10 000 Kč/rok. Může být nižší, pokud má dítě fungující zázemí u příbuzných, a naopak vyšší tam, kde dítě žádnou rodinu nemá. To vše platí v případě studia na průměrné škole. Náklady na vzdělávání v kvalitní instituci jsou podstatně vyšší a mohou dosáhnout částky až kolem 35 000 Kč/rok. V takových případech je potřeba, aby spojilo síly více dárců.

Kolika dětem
děláme radost v roce 2024
62 celkem
32
v centrech
30
u příbuzných
Kde děti studují
v roce 2024
3
31
19
SŠ 1. stupeň
5
SŠ 2. stupeň
0
učiliště
3
VOŠ
1

Kde žijí naše děti

Centrum Mahango

Centrum se nachází na jihu Tanzanie ve vesnici Mahango a je vedeno tanzanským řádem řeholních sester, které zodpovídají za svěřené děti, jsou jejich opatrovníky. Stavba centra, jeho provoz a rozvoj je dlouhodobě podporován organizací Bez mámy. Každé dítě má svého rodiče na dálku a díky tomu jim nechybí nic nezbytného. Zároveň jsou děti vedeny k samostatnosti a soběstačnosti, učí se pěstovat plodiny a chovat zvířata. Centrum slouží jako domov pro děvčata a chlapce různého věku od roku 2013.