Radost dětem

Každé dítě potřebuje vědět, že je někdo, kdo ho má rád a pomáhá mu růst. Dětem bez rodin nebo dětem v chudých podmínkách mnohdy není dopřáno ani chodit do školy. Radost dětem v Africe přináší i obyčejné a základní věci (jídlo, oblečení, vzdělání a domov). Společně dáme dětem naději na lepší budoucnost.

Příběhy dětí

Filtr:

Kelvin

Táta Kelvinovi zemřel, když mu byly 3 roky. Jeho matka je psychicky nemocná. a tak spolu se sestrou Restutou našli pravý domov až v Zili House.
Další informace

Samson Raphael

Samson má své dlouhodobé podporovatele, kteří se starají o jeho základní životní potřeby. Nyní hledáme druhého dárce, který by jej podpořil ve vzdělávání.
Další informace

Abu Yuda

Abu, který se oficiálně jmenuje Ibrahim je prvním naším sirotkem, který se dostal na státní univerzitu. Avšak v Dar es Salaam je život nákladný a studenti nemají možnost si přivydělat brigádami.
Další informace

O projektu

Jak přinášet radost dětem?

Potřeby dětí jsou velmi individuální. Dárce je takovým „rodičem na dálku“, který podporuje zajištění těch nejzákladnější potřeb konkrétního dítěte. Některé děti potřebují úplně všechno, od střechy nad hlavou, přes každodenní péči až po vzdělání či pomoc k osamostatnění. Jiné, které mají milující zázemí širší rodiny, potřebují pomoc se zajištěním vzdělání a drobnou materiální výpomoc během roku. Konceptu pomoci rodiče na dálku rozumějí i samotné africké děti obzvláště když spolu s pomocí obdrží také dopis a mohou na něj odpovědět.

Jak to funguje

6 kroků k radosti

1. Výběr sirotka
2. Kontaktování koordinátora
3. Potvrzení adopce
4. Platba na bankovní účet
5. Potvrzení o daru
6. Radost

Způsob a výše platby

Platbu na konkrétní dítě můžete zasílat měsíčně, čtvrtletně, pololetně či ročně. Pokud si zvolíte zasílaní jednou ročně, prosíme, abyste tak učinili v první polovině roku.

Číslo účtu: 2400096696/2010 (CZK)
Variabilní symbol: viz konkrétní dítě
Částka: viz konkrétní dítě

Potvrzení o daru

Pro potvrzení daru je nutné, abyste nám poskytli jméno a příjmení a adresu trvalého bydliště. Na začátku kalendářního roku obdržíte zprávu a odkaz na přístup do svého dárcovského profilu, kde si můžete vygenerovat souhrnné potvrzení všech darů u Bez mámy, z.s.

Jaká částka dítě podpoří?

Účinná pomoc dítěti začíná od 840 Kč měsíčně, tedy 10 000 Kč/rok. Může být nižší, pokud má dítě fungující zázemí u příbuzných, a naopak vyšší tam, kde dítě žádnou rodinu nemá. To vše platí v případě studia na průměrné škole. Náklady na vzdělávání v kvalitní instituci jsou podstatně vyšší a mohou dosáhnout částky až kolem 35 000 Kč/rok. V takových případech je potřeba, aby spojilo síly více dárců.

Kolika dětem
děláme radost v roce 2024
62 celkem
32
v centrech
30
u příbuzných
Kde děti studují
v roce 2024
3
31
19
SŠ 1. stupeň
5
SŠ 2. stupeň
0
učiliště
3
VOŠ
1

Kde žijí naše děti

U příbuzných

Děti se ocitají v hmotné nouzi, i když svou rodinu mají. Jeden rodič nebo staří prarodiče či vzdálení příbuzní nemohou mnohdy dopřát dítěti vše, co je nutné. Avšak pokud je dítě v tomto rodinném kruhu chtěné a vítané, není důvod jej odvádět do centra pro sirotky. Je možné ho podpořit přímo v rodině. Pomoc rodinám je velmi individuální, ale především je zaměřená na to, aby příbuzní nezanedbali u dítěte povinnou školní docházku.