ZŠ Ilenge

Vydáváme se na cestu do kopců, kde rostou banány, avokádo a snad vše, co zasadíte do země. Cestu obklopují nádherné čajové plantáže. ZŠ Ilenge je sedmiletou školou se 361 žáky. Průměrně na 1 třídu připadá 51 žáků.

Škola v Ilenge je vzor spolupráce školy, vesnice, naší organizace. Učitelé, žáci a jejich rodiče jsou velmi aktivní a prozřetelní. Škola má svůj sad s ovocnými stromy i malý les. Stáří školy je přes 50 let. Děti se tísní v dosavadních učebnách s nízkými zdmi s absencí stropů - pouze pod plechovou střechou, kde je skutečně parno. Třídy staré školy mají velmi málo oken a prosklení jim chybí úplně. Nejen že je ve třídách tma, ale v období dešťů do nich neprosklenými okny ještě zatéká.

Kromě ZŠ Dobratice podporují školu v Ilenge také čas od času soukromí dárci nebo další školy, aby se práce mohly pohnout o kus vpřed. 

Co už se podařilo udělat

Server Error

Server Error

We're sorry! The server encountered an internal error and was unable to complete your request. Please try again later.

error 500