Letos jsme soustředili svou pomoc do opravy stropu v 7. třídě a zbytek peněz jsme nakoupili učebnice matematiky a atlasy pro celou jednu třídu a k tomu skříňku, ve které je mohou skladovat.

Přestože spolupráce se školou není ideální, musíme je pochválit za několik věcí: Vaří dětem ve škole!!! A v souvislostí s pandemií koronaviru zlepšili hygienické podmínky - před každou třídou je kbelík s vodou na oplachovaní rukou nejen před jídlem.