Afrika jako kontinent mě vždy lákala, ale dlouho jsem neuměla možnost ji navštívit. Má touha spojit skutečnou Afriku (žádné resorty) s nějakým opravdovým cílem mi dlouho unikala. Většina takových  věcí přichází v životě, když to nejméně čekáme a vzniká z pouhé náhody či malé příležitosti.


Jako učitel mezinárodního IB programu jsem, během období coronaviru, hledala pro tento program organizace, které studentům umožní věnovat se dobrovolnictví. V této situaci mě byla také doporučena organizace Bez mámy, jejíž programy se zabývají nejen dobrovolnictvím, ale také míří na vzdělávání. Od prvního telefonátu s Miškou, až po mou nynější cestu, uplynul téměř rok a půl. Mezitím se nám podařilo navázat spolupráci v rámci dvou středních škol a jedné základní v Tanzánii a v ČR. Otevřela se nám přitom možnost, abychom nedělali jen klasický fundraising, ale začaly jsme pracovat s myšlenkou, jak dosáhnout jistého přesahu v rámci studentů na naši i africké straně.

Našim hlavním cílem se stalo zefektivnění spolupráce škol a popřípadě možnost, aby naši studenti mohli do Afriky vycestovat.  Ač se tato vize, s ohledem, že se nejedná o výlet, ale o vzdělávací a kulturní přinos oběma stranám, zdála na začátku prakticky nemožná, teď se začíná naše výzva pomalu víc jevit jako realistická.  To, aby se tento cíl stál skutečností, je mou největší motivaci pro tuto cestu.

Zeptali jste se někdy,  jak jiná  je škola v Africe ? Odpověď by mohla být, že hodně jiná … ve všem, co k tomu patří … většina lidi si představí studenty, kteří sedí na zemi bez učeben , učebnic a malém  i učitelů …

Jaká je ale konkrétní situace v konkrétní Africké zemi či konkrétní africké škole … ? To už opravdu málokdo dokáže dohlédnout. Je to jasné, neboť situace u nás,to mnohdy neumožňuje. Bereme Afriku jako kontinent , kde se příliš rozdílů udělat nedá (všechny africké země jsou stejné- a vzdělávání taktéž). Přesně tento způsob vnímání  je ale klamavý. 


A jak tedy taková konkrétní pomoc může vypadat, když  se nějaká  škola rozhodne do toho jít?  Na prvním místě je potřeba najít vhodnou školu na obou stranách , a to tak, aby se rozdíly , které jsou již tak dost  velké minimalizovaly.  Pokud je máme, tak můžeme začít.Sledujte s námi dál, kolik se nám toho již povedlo 😊

Autorka článku: Markéta Blažková