V teplém prosincovém dni se v Tanzanii sešla skupina 59 dětí na nezapomenutelném semináři pod záštitou organizace Bez mámy. Díky štědré podpoře českých dárců, rodičů na dálku, se otevřely dveře k prostoru pro vzájemné setkání, učení a radost.

Bezpečnost na prvním místě

Den začal přivítáním dětí v hotelu Mbeya Peak, kde se rozdělily do dvou skupin podle věku. Jednu skupinu tvořily děti do  12 let a druhou nad 12 let. Už samotná přítomnost v jednom z nejznámějších hotelů města Mbeya dodala akci na vážnosti a v očích dětí na nezapomenutelnosti. Možná se ptáte, proč jsme zvolili pro pořádání akce hotel, ale odpověď je jednoduchá. Je to proto, že hotely disponují vhodnými prostory pro scházení většího množství lidí a poskytují všechno na jednom místě. Při organizaci akce pro tolik dětí je také důležitá bezpečnost. Děti zvyklé jen na vesnici, mohou snadno ztratit hlavu a někde se odpojit od skupiny, ale uzavřeny komplex hotelu nám dopřál hladký průběh.

 

Poznání podané zábavnou formou

1. blok: Sebeuvědomění.

Posilnil schopnost dětí porozumět sobě samému v emocionální, sexuální, postojové a myšlenkové rovině, a také vnímat kde je jejich místo v prostředí a společnosti. Tento blok se nesl v duchu hesla: "Vůdcem svého života jsi ty sám."

2. blok: Globalizace

Toto sezení dětem ukázalo pozitivní stránky společenského a technologického pokroku a také napovědělo dětem jak se vyhýbat jeho negativním vlivům, včetně prevence šikany či jiného patologického vlivu.

3. blok: Výchova k sexuálnímu/reprodukčnímu zdraví

Tento blok byl zaměřen na fáze růstu a vývoj v pubertě. Pro starší dětí a mládež také na prevenci předčasného otěhotnění a pohlavně přenosných chorob.

Všechna sezení byla otevřena vzájemnému dialogu a vytvořilo se místo pro otázky. Děti se se ptaly na rozšíření vědomostí a facilitátoři kladli otázky tak, aby mohli sami mohli posoudit úroveň vývoje v té či dané oblasti dítěte.


 Koordinátor David a další lektoři.
 

Místo práce na poli si děti dnes užívaly

Den nebyl jen plný vážných témat, ale i her a aktivit zaměřených na rozvoj komunikačních dovedností. Některé děti se mezi sebou znaly, ale některé ne. Také se potkaly děti pocházejících z různých prostředí: z Centra pro sirotky, z chudých neúplných rodin, z klasických rodin, ale dokonce i děti ulice.

Děti si dnes neužívaly jen jeden druhého, ale také úžasné jídlo. V mnoha rodinách v Tanzanii není jídlo 3x denně samozřejmostí. Dnes děti dostaly jak snídani, tak oběd a dokonce i odpolední svačinu. Oběd byl jako vánoční svátek, na talíři se objevilo maso a každý dostal ovoce i svou vlastní limonádu. Obzvláště děti pocházející přímo z ulice ještě nic podobného nezažily.


 

Má to ještě jeden krásný smysl
Tím, že se na semináři setkaly děti, které dlouhodobě podporujeme díky vám štědrým dárcům, a děti, které přišly přímo z ulice, vznikla oboustranně prospěšná motivace.

Pro děti z ulice znamená toto setkání především naději na lepší zítřky. Vidět vrstevníky, kteří se snaží ve studiu a ctí slušné chování pro ně představuje inspiraci k podobnému úsilí.

Děti z ulice, které byly přivedeny na společný den koordinátorem Davide. Těmto dětem bychom se rádi v budoucnu věnovali ještě více, pořádáním podobných aktivit, které je vybaví do života dobrými hodnotami i nějakými praktickými dovednostmi.

Pro děti, které již dlouho dostávají podporu, to zase znamená vděčnost. Vidět stejně staré děti, které se nemají tak dobře, je připomínkou, že pomoc není samozřejmostí.

Setkání podobného typu posilují pouto mezi dětmi a nabádají k solidaritě a vzájemnému respektu.

 

Autoři článku: David Mutayoba a Míša Gongolová

Autor:
Míša Gongolová